Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zaujímavý úkaz na oblohe - veľká konjunkcia

Pozorovať ju budeme môcť 21. decembra 

Kultúra

Koncom roka 2020, v deň zimného slnovratu 21. decembra, nás na oblohe čaká zaujímavý úkaz, tesné priblíženie planét Jupiter a Saturn. Túto veľkú konjunkciu budeme môcť pozorovať krátko po západe Slnka nad juhozápadným obzorom, až kým obe planéty nezapadnú (okolo 17.00 hod. SEČ, v závislosti od miestneho horizontu).

Veľká konjunkcia, ako sa tesné priblíženie Jupitera a Saturna na oblohe často nazýva, nastáva každých približne 20 rokov. Tá aktuálna bude zaujímavá tým, že planéty sa k sebe navzájom premietnu na oblohu najtesnejšie od r. 1623. Ich vzdialenosť na nebeskej sfére bude len 0,1° (alebo 6 oblúkových minút), čo je len pätina priemeru mesačného kotúča. Poľahky sa teda obe naraz „zmestia“ do zorného poľa väčšiny ďalekohľadov. Okrem samotných planét budú teleskopom viditeľné i 4 najväčšie mesiace Jupitera a tiež Titan, najväčší mesiac Saturna.

Pripravované pozorovanie tohto úkazu pre verejnosť bude kvôli súčasnej epidemiologickej situácii súvisiacej so šírením koronavírusu realizované len vo virtuálnom priestore. V prípade priaznivého počasia bude na oficiálnom facebookovom profile hvezdárne premietaný online živý prenos z teleskopu na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Toto online pozorovanie bude prebiehať od cca 15.30 hod. do 16.30 hod., keďže z juhovýchodného obzoru Kolonického sedla ukrajujú kopce pohoria Vihorlatu.

Ak aj v samotný deň veľkej konjunkcie nebude pozorovanie možné, netreba zúfať. Sledovať vzájomné približovanie sa týchto planét možno počas prvých dvoch dekád decembra nad juhozápadným obzorom krátko po západe Slnka. Ku koncu roka však obe planéty prestanú byť pozorovateľné, keďže sa na nebeskej sfére uhlovo výrazne priblížia k našej materskej hviezde.

V súvislosti s týmto úkazom možno ešte spomenúť, že práve veľká konjunkcia Jupitera a Saturna býva považovaná za jedno z možných vysvetlení tzv. betlehemskej hviezdy, o ktorej hovorí Biblia v časti o Ježišovom narodení (úvod 2. kapitoly Matúšovho evanjelia). Snáď bude v závere tohto hektického roka znova pozitívnym symbolom prichádzajúceho svetla.

***

V Prešove dňa 14. decembra 2020

Mgr. Peter Mikloš
Odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Veľká konjunkcia planét - Jupiter a Saturn

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 08.01.2020 / Aktualizované: 15.12.2020 HoreTlačiť