Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vianočné podujatia v kultúrnych organizáciách PSK

Vyberte si zo širokej ponuky podujatí

Kultúra

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) si pripravili pre širokú verejnosť niekoľko vianočných podujatí. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky múzeí, galérií, knižníc a osvetových stredísk v Prešovskom kraji.

Múzeá

Krajské múzeum v Prešove
 • Kaštieľ rodiny Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou
  • 8. december 2020 – 15. február 2021 - Výstava: umelecko – historická výstava „Barokoví anjeli v barokovom kaštieli“  
  • 17. december 2020  o 16.30 hod.- tradičné vianočné podujatie „Zvyky zimného obdobia“ – prednáška spojená s prezentáciou
 • Kaštieľ Stropkov - 26. november 2020 – 31. január 2021 - „Medovnikárstvo – sladký pôžitok a vôňa Vianoc“ - táto výstava predstaví návštevníkom históriu medovnikárstva ako aj samotných výrobcov tohto sladkého pečiva. Súčasťou výstavy je prezentácia unikátnych drevených historických medovnikárskych foriem a plechových foriem zo zbierok Krajského múzea v Prešove.

 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
 • 8. – 11. december 2020 - Podujatie: „Čaro Vianoc“ – prezentácia šľachtických a tradičných ľudových zvykov počas vianočného obdobia a výroba vianočných ozdôb, vstup je na objednávku

 

Múzeum v Kežmarku
 • Tvorivé dielne: „Žiarivé vianočné tvorivé dielne“ – pomôžte rozžiariť priestory Kežmarského hradu vytvorením vianočného lampáša ako kolektív alebo vianočnej hviezdy ako jednotlivec. Lampáše a hviezdy budú vystavené v expozíciách hradu počas III. ročníka Vianočnej prehliadky. Výrobky môžete prinášať na hrad do 17. decembra 2020.
 • 18. december 2020 o 15.00 – 17.00 a od 21. decembra 2020 do 5. januára 2021Prehliadka: „Vianoce na víne“ – vstúpte do vianočného baroka na prehliadkach Kežmarského hradu venovaných vianočným zvykom a výzdobe 

 

Podtatranské múzeum v Poprade
 • 10.12.2020 - 31.1.2021 - Výstava: výstava Milana Bocka „Odhaľovanie duše rezbára a dreva“ – prezentuje drevené plastiky, reliéfy, píšťaly, fujary a tiež betlehemy 
 • 16. – 18. december 2020 - Tvorivé dielne: „Vianoce 2020“ zhotovenie medovníkového betlehema pre deti aj dospelých

 

Šarišské múzeum
 • Múzeum ľudovej architektúry (skanzen) v Bardejovský kúpeľoch si vianočné zvyklosti pripomína inštaláciou štedrovečerného stola ozdobeného pokrmami, ktorými sa "na Viľiju" slávilo narodenie Ježiša a príchod nového roka, ktorého dobrý, zdarný priebeh malo zabezpečiť množstvo poverových a magických úkonov (napr. bohatý štedrovečerný stôl mal rodine priniesť pevné zdravie, preto sa pod stôl dávali železné predmety, ako sekera, podkova alebo aj reťaz, ktorá mala symbolicky zabezpečiť súdržnosť rodiny, pevné zdravie a silu zo železa).
 • Inštaláciu si môžu návštevníci pozrieť hneď pri vstupe, v objekte (dome chudobného roľníka) z rusínskej obce Frička. V jeho zadnej časti, v maštali, je inštalovaný malý betlehem so svätou rodinou.

 

Galérie

Šarišská galéria v Prešove
 • Výstava: „Metamorfózy krajiny – zimná krajina“ prezentuje zbierkový fond Šarišskej galérie v Prešove a ponúka návštevníkom pohľad do malebných krajín meniacich sa pod vplyvom ročných období a pod rukou umelca.
 • Do 31. januára 2021 majú návštevníci možnosť vidieť v priestoroch galérie tematický výber výtvarných diel predstavujúci kolekciu, v ktorej dominantné zastúpenie majú krajinomaľby zachytávajúce pestrú škálu prírodných a atmosférických premien aktuálneho ročného obdobia – zimy.

 

Tatranská galéria v Poprade
 • Výstava: „Madona/matka s dieťaťom“ bude trvať do 10. januára 2021 – tematika Madony je vo výtvarnom umení častým námetom už viac ako 700 rokov, od obdobia gotiky až po súčasnosť. V depozite Tatranskej galérie sa nachádza niekoľko diel od rôznych autorov v rôznom stvárnení. V predvianočnom čase si galéria pripravila menšiu výstavu od 8 autorov s touto témou. Najstarším dielom ja grafika od Ľudovíta Fullu.
 • Podujatie: tradičná výtvarná súťaž pre školy spojená s výstavou „Anjel Vianoc 2020“
  • Súťažné práce vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu môžu žiaci a študenti ZUŠ, ZŠ II. stupňa, SŠ, ŠŠ (všetci ktorí prešli na dištančné vzdelávanie) po dohode s pedagógom poslať poštou, alebo doručiť  priamo na adresu galérie - najneskôr do 6. decembra 2020. Vyhodnotenie súťaže a výsledkov bude zverejnené na webovej stránke www.tatragaleria.sk do 19.12.2020.
  • Výstavu po jej nainštalovaní budete môcť vidieť na webovej a facebookovej stránke v digitálnej verzii. Ak to situácia dovolí výstavu bude možné prísť navštíviť aj osobne do 28. februára 2021.

 

Knižnice

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 • Darčekové poukážky ako vianočný darček
 • Pri príležitosti 95. výročia knižnice stále prebieha každý utorok akcia  95 knižničných drobností

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
 • 15. 12. 2020Adventný večer s Hankou Servickou – spoločenské podujatie s kultúrno-vzdelávacím zameraním, spojené s prezentáciou knihy Lomnica v premenách času od regionálneho autora Pavla Molčana

 

Podtatranská knižnica v Poprade
 • 16. 12. 2020 – Predvianočné čítanie – beseda s Mirkou Ábelovou
 • do 16. 12. 2020 prebieha 2. ročník zbierky Daruj knihu, poteš srdce – zbierka kníh, ktoré budú 18. 12. 2020 odovzdané chorým v nemocnici v Poprade

 

Ľubovnianska  knižnica, Stará Ľubovňa
 • 7. 12. – 21. 12. 2020Maratón písania listov – Wrife for Rights – najväčšie ľudsko-právne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už vyše 18 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia píšu a odosielajú listy solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí.

 

Knižnica Jána Henkela v Levoči
 • 8. 12. 2020 – 6. 1. 2021- Vianočná vymieňačka kníh – Pod vianočným stromčekom v knižnici bude prebiehať celý mesiac vymieňanie kníh medzi čitateľmi z ich súkromných  knižníc.
 • 16. 12. 2020 – Predvianočné stretnutie členov knižného klubu pri dobrej literatúre. Diskusia o prečítaných knihách z klubového výberu a o knihách, ktoré v tomto roku zanechali u členov klubu najsilnejší dojem. Z dôvodu súčasných platných nariadení sa podujatie bude konať v Mestskom divadle v Levoči
 • 21. 12. 2020Čítanie v pyžamkách – online – Hlasné čítanie vianočného príbehu pri teple horiaceho  krbu do domácnosti našich čitateľov.

 

Osvetové strediská

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
 • 9. 12. 2020 Najkrajší betlehem – sprístupnenie výstavy 21. ročníka medzinárodnej výstavy vianočnej súťaže vo výrobe betlehemov
 • 9. 12. 2020 – 18. 12. 2020Adventný veniec – výstava
 • 16. 12. 2020tvorivé dielne: glazúrovanie keramických vianočných ozdôb

 

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
 • 14. 12. 2020 – Vianočné ikebany – výroba vianočných ikeban online formou
 • 18. 12. 2020 FS TARKA – online premiéra – program FS TARKA z Bardejova

***

V Prešove dňa 11. decembra 2020

Odbor kultúry

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 08.01.2020 / Aktualizované: 11.12.2020 HoreTlačiť