Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Knižnica v Bardejove prešla modernizáciou za 150-tisíc eur

Oddelenie pre deti a mládež rozšírilo svoje priestory

Kultúra

Za štyri mesiace sa v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove zrekonštruovali hygienické zariadenia, rozšírili sa priestory pre detských čitateľov, vymenila sa dlažba i zmodernizovala výstavná sieň.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove má nové zrekonštruované priestory. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na tento účel vynaložil 150-tisíc eur. Stavebné úpravy sa týkali prvého a druhého nadzemného podlažia.

V rámci rekonštrukcie, ktorá trvala štyri mesiace, sa zrealizovala prestavba existujúceho hygienického zariadenia a rozšíril sa priestor poddimenzovaného oddelenia pre deti a mládež. Priestor sa zväčšil z 93,99 metrov štvorcových na 125,6 metrov štvorcových.

Zmodernizovali sa tiež kancelárie, výstavná sieň a chodbové priestory, kde sa kompletne vymenila dlažba, urobila sa obnova povrchových úprav a maľovka stien. Taktiež sa upravil podhľad stropov, zrekonštruovala sa elektroinštalácia, ale aj zábradlie a drevené madlo na schodisku. Okrem toho sa vymenili svietidlá.

Na prvom podlaží v hlavnej budove v priestore existujúceho skladu sa tiež vybudovali nové sociálne zariadenia. V budúcom roku by mala prejsť rekonštrukciou ešte plynová kotolňa. Na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva PSK schválili krajskí poslanci na tento zámer 12-tisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom knižnice, poskytol v rámci bežných výdavkov na interiérové vybavenie a regály do priestorov knižnice 15 680 eur, na nákup kníh 4800 eur.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove má vo svojom knižnom fonde viac ako 76-tisíc zväzkov kníh. V minulom roku ju navštívilo viac ako 43-tisíc návštevníkov. Od spustenia prevádzky elektronických kníh, ktorá je od novembra novinkou vo všetkých ôsmich knižniciach PSK, požičala bardejovská knižnica takmer 90 elektronických kníh.

***

V Prešove dňa 16. decembra 2020

Oddelenie komunikácie a propagácie

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 08.01.2020 / Aktualizované: 16.12.2020 HoreTlačiť