Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prognózy výpadku príjmov z podielových daní sú priaznivejšie

Pokles sa odhaduje na úrovni – 3,06 %

Strategický rozvoj a projektové riadenie

Ešte v júni tohto roka odhadovali odborníci výpadok príjmov z podielových daní fyzických osôb na 5,39%. Dnes je toto číslo o 2,33 percentuálneho bodu nižšie.

Výbor pre daňové prognózy predstavil na svojom poslednom zasadnutí koncom septembra strednodobú prognózu podielov z výnosu daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre samosprávy v rokoch 2020 – 2023.

Dobrou správou je, že aktuálna prognóza pre tento rok odhaduje pokles na úrovni – 3,06 % oproti plánovanému rozpočtu samospráv. Predstavuje tak priaznivejšiu hodnotu oproti zverejneným odhadom z júna  (- 5,39%) či apríla (- 6,81%) tohto roka.

Prognóza tiež hovorí o tom, že tohtoročný výnos DPFO pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude o 4,4 milióna eur nižší, ako bolo rozpočtované. Odhad aktuálne predstavuje sumu 139 666 612 eur, pričom rozpočtovaná suma bola vo výške 144 068 698 eur.

Najväčší výpadok príjmov z podielových daní fyzických osôb v absolútnych číslach by malo pocítiť mesto Prešov (1,27 milióna eur), pričom posledný odhad z júna bol 2,24 milióna eur. Druhý najväčší výpadok príjmov by malo zaznamenať mesto Poprad, kde sa odhaduje rozdiel medzi plánovaným rozpočtom a aktuálnou prognózou viac ako 732-tisíc eur. V júni sa pritom hovorilo o výpadku 1,29 milióna eur.

Aktuálny „Odhad výberu podielových daní v porovnaní s plánovaným rozpočtom miest a obcí PSK za rok 2020“ zverejnil Prešovský samosprávny kraj (PSK) aj na svojej webovej stránke geopresovregion.sk v prehľadnej tematickej mape.

***

V Prešove dňa 14. októbra 2020

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.10.2020 / Aktualizované: 23.10.2020 HoreTlačiť