Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK opraví ďalšie cesty v okresoch Poprad, Svidník a Humenné

S ich modernizáciou sa začne v lete 2021

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruuje vďaka eurofondom ďalšie úseky ciest. Modernizáciou prejdú úseky Poprad – Starý Smokovec 1. etapa, okresná hranica Svidník – Mičakovce a Hudcovce – Topoľovka. Prešovská župa na tento účel získala nenávratnú finančnú podporu  z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) vo výške cca 7,6 mil. eur.

Na úseku cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec 1. etapa opraví Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK)  vďaka nenávratnému finančnému príspevku z MPaRV SR vo výške takmer 4,6 mil. eur  spolu 3,077 km ciest. Súčasťou stavby bude rekonštrukcia mostov nad Velickým a Červeným potokom a tiež rekonštrukcia dláždených priekop a kanalizácií. 

Realizáciou projektu sa zabezpečí eliminácia nebezpečných  prvkov, a tým skrátenie doby premávky na cestnej komunikácií. Rekonštrukcia prispeje k úspore času, zlepšeniu plynulosti a tým aj bezpečnosti dopravy.

Projekt všeobecne predpokladá zlepšenie podmienok cestnej dopravy  pre obyvateľov  a  návštevníkov funkčného  regiónu Prešov, Poprad a Vysoké Tatry. Zvýši sa tým atraktivita regiónu, mobilita i ekologická doprava a tiež kvalita životného prostredia  dotknutej  krajiny.

Rekonštrukcia cesty II/534 Poprad- Starý Smokovec 1. etapa je významná z dôvodu, že slúži k napojeniu priľahlých miest Poprad, Vysoké Tatry a obcí v západnej časti PSK. Taktiež sa na ňu pripájajú návštevníci Vysokých Tatier na cesty D1 a I/18, ktoré smerujú na súhrnnú sieť TEN-T. 

Rekonštrukciou cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce sa zlepší dopravná mobilita v okrese Svidník. SÚC PSK z prostriedkov z eurofondov vo výške viac ako 1,3 mil. zmodernizuje 1,646  km ciest. Rekonštrukciou prejdú aj tri mostné objekty a jeden klenbový priepust.  

V Humenskom okrese SÚC PSK opraví s vyše 1,7 mil. podporou ministerstva viac než kilometrový úsek cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka. Riešená cesta  II/558 zabezpečuje prepojenie okresov Prešov, Vranov nad Topľou a Humenné v území rekreačnej oblasti Domaša. Taktiež poskytuje dostupnosť k súvisiacim sociálnym, turistickým a rekreačným službám. Zároveň slúži k napojeniu priľahlých obcí a aktérov  hospodárskej činnosti v juhovýchodnej časti PSK na cesty I/74, I/15 a I/18 smerujúce na súhrnnú sieť TEN-T.

Prešovský samosprávny kraj podpísal zmluvy na modernizácie zmienených úsekov ciest v uplynulých dňoch. Začiatok rekonštrukčných prác v okresoch Poprad, Svidník a Humenné sa predpokladá v lete 2021.

***

V Prešove 20. novembra 2020

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.11.2020 / Aktualizované: 20.11.2020 HoreTlačiť