Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vzdelávacie podujatie - Validácia podľa Naomi Feil

Vzdelávacie podujatie v sociálnej oblasti zamerané na validáciu podľa Naomi Feil - prihlášky do 13. februára

3P - Projekt n.o. v spolupráci s Odborom sociálnym Prešovského samosprávneho kraja pod záštitou vedúcej odboru PhDr. Margitou Poptrajanovski organizuje dvojdňové vzdelávacie podujatie na tému Validácia podľa Naomi Feil

Termín a miesto konania podujatia

 • Termín: 16. - 17. februára 2017 (štvrtok a piatok), termín prihlásenia: do 13. február 2017
 • Miesto konania: Malá zasadacia miestnosť PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Počet účastníkov je maximálne 24 osôb. V prípade, že záujem prevýši tento počet, organizátor pripraví rovnaký program v ďalších termínoch, ktoré budú všetkým záujemcov individuálne oznámené.

Stručná charakteristika vzdelávacieho podujatia

Toto vzdelávacie podujatie Vás uvedie do účinného a osvedčeného prístupu k ľuďom s demenciou. Validácia pomáha odstraňovať pocity strachu a nutnosť klienta obmedzovať, posilňuje jeho sebahodnotenie a umožňuje mu v pokoji a dôstojnosti prežiť záverečnú etapu života.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je určené pre pracovníkov sociálnych služieb, ktorí pracujú s ľuďmi trpiacimi demencioupre všetkých, ktorí sa starajú o ľudí s rôznymi formami demencie.

Lektor

Lektor : Mgr. Mária Wirth, PhD. - certifikovaný Validation ®Naomi Feil-Teacher

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok  je 95 €/1 osoba.

Spôsob úhrady: prevodom na účet: SK03 8330 0000 0023 0102 9965 variabilný symbol: 16022017. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko

Zahŕňa: 2-dňový vzdelávací program, 2x obed v jedálni PSK, malé občerstvenie počas prestávok, študijný materiál, honorár lektorky, vystavenie potvrdenia o účasti.

Prihlášky

Termín uzávierky prihlášok:  13. február 2017

Potrebné údaje pri prihlasovaní

Pri prihlasovaní sa uveďte:

  1. meno a priezvisko
  2. číslo telefónu a e-mail
  3. zamestnávateľa a pracovnú pozíciu

Spôsob prihlásenia alebo bližšie informácie

 • e-mailom: alzheimer.centrum@3p-projekt.sk
 • telefonicky: 0915 127 527 (Pasterová)

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení účastníckeho poplatku.

Originálnu prihlášku vypíšete a podpíšete pri prezentácii v deň konania. 

Obsahová náplň vzdelávacieho podujatia

16. februára 2017 (štvrtok)

9.00 – 10.30

 • Úvod do komunikačného prístupu s ľuďmi s demenciou podľa metódy Validácie Naomi Feil
 • Princípy metódy Validácie Naomi Feil

10.45 – 12.15

 • Pozadie stavov dezorientácie pri demencii

12.15 – 13.15  Prestávka

13.15 – 14.45

 • Techniky komunikácie - verbálne a neverbálne

15.00 – 16.30

 • Komunikačné cvičenia, analýza záťažových situácií z praxe

17. februára 2017 (piatok)

9.00 – 10.30

 • Empatia - centrovanie, pozorovanie, kalibrovanie
 • I. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika
 • Význam symbolov v prvej fáze dezorientácie
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre I. fázu

10.45 – 12.15

 • II. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika
 • Potreby a emócie dezorientovaných osôb, symboly
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre II. fázu

12.15 – 13.15 Prestávka

13.15 – 14.45

 • III. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre III. fázu

15.00 – 16.30

 • IV. fáza dezorientácie - telesná a psychologická charakteristika
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie pre IV. fázu
 • Analýza a riešenie situácií z praxe

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.01.2017 / Aktualizované: 23.01.2017 HoreTlačiť