Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 - SZŠ Prešov

Zdravý úsmev tínedžera – poradíme ako na to!

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove spolu s ďalšími 130 školami v rámci Slovenska reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016.

Predložila MŠVVaŠ SR prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja návrh projektu s názvom Zdravý úsmev tínedžera – poradíme ako na to a získala financie na jeho realizáciu.

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia, motivácia a realizácia aktivít zameraných na ochranu a podporu orálneho zdravia v cieľovej skupine tínedžerov vo veku 16 - 17 rokov.

V rámci dosiahnutia tohto cieľa boli v škole realizované jednotlivé aktivity od septembra do decembra 2016, za ktoré boli zodpovední pedagogickí zamestnanci odborných predmetov v študijnom odbore zubný asistent.

Projekt obsahoval prípravu, realizáciu a vyhodnotenie výsledkov prieskumu ohľadom vedomostí starostlivosti o ústne zdravie. Výsledky prieskumu, ktoré boli spracované do štúdie sú prístupné na informačnom paneli a webovom sídle školy.

Prieskum bol realizovaný za účelom zistenia problémových oblastí v starostlivosti o dutinu ústnu v období adolescencie, na základe, ktorých mali žiaci 3. ročníka študijného odboru zubný asistent pripraviť vzdelávacie aktivity pre žiakov 2. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér. Výber žiakov 3. ročníka študijného odboru zubný asistent bol cielený, vychádzajúc z toho, že pre mladých ľudí je dôležitá skupina rovesníkov a vo veľkej miere sú ovplyvnení názormi svojich priateľov. Napodobňujú svoje správanie, a práve preto boli žiaci 3. ročníka v odbore zubný asistent vhodnými učiteľmi, poradcami v oblasti orálneho zdravia. Budúci absolventi študijného odboru zubný asistent majú byť vzorom pre svojich rovesníkov a byť príkladom toho, ako sa správne starať o svoje orálne zdravie. Jednou z úloh našich žiakov v študijnom odbore zubný asistent bolo aj to, aby spropagovali význam dentálnej hygieny, ako jeden z pozitívnych faktorov vplývajúcich na stav dutiny ústnej, ako na niečo, bez čoho sa moderný človek nezaobíde rovnako, ako sa nezaobíde dnešný človek bez kozmetičky, kaderníčky, pedikérky. Pokúšali sa spropagovať starostlivosť o vlastný chrup a stav ďasien, ako niečo, čo je „in“. Dôraz kládli na absolvovanie preventívnych prehliadok aspoň raz za rok. Vzdelávacie aktivity si vyžadovali nielen dôkladnú prípravu žiakov 3. ročníka študijného odboru zubný asistent, ale i prípravu edukačných pomôcok na ich realizáciu.

Projekt pomohol rozvoju kreativity žiakov vďaka, ktorej využili svoje odborné vedomosti pri zhotovení e – knihy, obrazového atlasu pomôcok využívajúcich sa pri individuálnej hygiene dutiny ústnej, obrazového atlasu morfológie zubov a obrazového anatomického atlasu, pri zhotovení modelov zubov, edukačných plagátov, zhotovení inštruktážneho videa správnej techniky čistenia zubov, či vytvorení profilu projektu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Žiakmi vytvorené edukačné materiály je možné využívať naďalej pri výučbe odborných predmetov, napr.: Zubné lekárstvo, Anatómia a fyziológia, Základy ošetrovania a asistencie, Základy asistencie v zubnej ambulancie, Hygiena dutiny ústnej, a iné., nakoľko sú spracované aj v elektronickej podobe.

To, že projekt bol pozitívnym prínosom pre žiakov svedčia aj výsledky prieskumu, ktoré poukazujú na to, že

 • 78 % opýtaných zmenilo svoje doterajšie spôsoby a techniky čistenia zubov,
 • až 92% žiakov informácie poskytnuté prostredníctvom edukačných stretnutí ich obohatili a 
 • 52 % žiakov prejavilo záujem o doplňujúce informácie ohľadom výživy vo vzťahu k vzniku zubného kazu a
 • 42 % žiakov o informácie k ústnej hygiene, o parodontitíde a chemických preparátoch používaných pri ústnej hygiene.

Na záver môžeme s radosťou konštatovať, že projekt bol prínosom pre žiakov a pedagogických zamestnancov odborných predmetov v študijnom odbore zubný asistent, pretože samotné závery prieskumu sú inšpiratívne a predstavujú výzvu pokračovať v podobných aktivitách aj po ukončení projektu.

***

PhDr. Andraščíková Ľudmila, Mgr. Doľacká Silvia, PhDr. Čipaková Jitka
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, Prešov

Fotogaléria:

 

Publikované: 19.01.2017 / Aktualizované: 19.01.2017 HoreTlačiť