Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vynikajúci úspech študentov SOŠ technickej v Humennom

Triumf študentov - elektrotechnikov SOŠ technickej v Humennom

Už po desiatykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.

V minulom školskom roku trojčlenné družstvá SOŠ technickej v Humennom získali v silnej konkurencii ďalších štyroch škôl (SPŠ Prešov, SOŠE Poprad Matejovce, SOŠT Michalovce a SOŠA Košice) cenný úspech – obsadili prvé a tretie miesto z piatich oceňovaných.

Dňa 26. 10. 2016 vyhlásila Spoločnosť VSD, a.s. jubilejný 10. ročník tímovej súťaže škôl na tému “Učebná pomôcka pre energetikov“. Súčasťou zadania bol návrh a zhotovenie modelu učebnej pomôcky, na ktorej bude možné názorne vysvetliť a demonštrovať niektoré javy a procesy spojené s výrobou, prenosom, distribúciou alebo spotrebou elektrickej energie.

Finále tímovej súťaže sa uskutočnilo vo štvrtok 02. marca 2017 v priestoroch Slovenského technického múzea Solivar - Prešov. Súťažilo 17 trojčlenných družstiev z piatich škôl. SOŠ technickú v Humennom na súťaži reprezentovali 4 tímy. Odborná porota zložená zo zamestnancov VSD a.s. Košice a TU Košice určila poradie na prvých piatich miestach. Naši študenti nadviazali svojimi výkonmi na predchádzajúci úspešný rok. Tím TEF - TECH: Tomáš Geľatko, Enrik Soták, Lukáš Suško, tretiaci z odboru elektrotechnika, s koordinátorom Ing. Jozefom Krídlom, získal 1. miesto.

Tím Jantex – team: Boris Kakuta, Valér Hudák, Lukáš Stemnický štvrtáci z odboru mechanik elektrotechnik, s koordinátorom Ing. Milošom Krupom, získal 2. miesto. Tímy MMD – TEAM: Miroslav Jarolín, Damián Horkulič, Matúš Matta, tretiaci z odboru mechanik elektrotechnik a MFL – TEAM: Matej Čabala, Filip Matuškovič, Lukáš Miškoc, tretiaci z odboru elektrotechnika, s koordinátorom Ing. Mgr. Miroslavom Kalaninom tiež výborne reprezentovali a získali cenné skúsenosti do budúcoročnej súťaže.

Prvé a druhé miesto! Vynikajúci úspech v silnej konkurencii ďalších 17 tímov z piatich stredných odborných škôl PSK a KSK! A zároveň potvrdenie vynikajúcej úrovne odbornej prípravy žiakov v SOŠ technickej na Družstevnej ulici v Humennom.

***

Fotogaléria

Publikované: 24.03.2017 / Aktualizované: 30.03.2017 HoreTlačiť