Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Súťaž školských časopisov

Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú SÚŤAŽ STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV - V. ročník.

Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.

  • Vyhlásenie súťaže: 1. 4. 2017
  • Uzávierka súťaže: 30. 6. 2017

Do súťaže je možné poslať školské časopisy z aktuálneho školského roku 2016/2017. Každý účastník musí poslať minimálne jedno a maximálne tri rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch.

Do súťaže treba časopis prihlásiť e-mailom na adresu kniznicapoh.crd@gmail.com. Školské časopisy je potrebné doručiť v printovej podobe s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu:

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Centrum regionálnych dokumentov
Hlavná 139
080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí Centrum regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Doručené školské časopisy posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva v novembri 2017.

Víťazné redakčné tímy získajú diplomy, vecné ceny i finančné príspevky.

Prípadné doplňujúce otázky môžete adresovať na e-mail hovorca@vucpo.sk, presov@ssn.sk alebo kniznicapoh.crd@gmail.com.

***

Prešov 3. apríla 2017

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK 

Príloha na stiahnutie:

Prihláška do súťaže školských časopisov 2017 - RTF (59 kB)

Publikované: 03.04.2017 / Aktualizované: 05.04.2017 HoreTlačiť