Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Strojár - Inovátor 2017 na SPŠ v Snine

Prezentácia tvorivej činnosti študentov SPŠ Snina

Súťaž Strojár - Inovátor každoročne vyhlasuje Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých stredných škôl a gymnázií, ktorí majú možnosť realizovať a prezentovať svoje tvorivé nápady.

Projekty môžu byť spracované v niektorej z týchto oblastí:

  • Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo,
  • Strojárske technológie a manažment technických a environmentálnych systémov.

Stredná priemyselná škola v Snine je odbornou školou, ktorá pripravuje svojich študentov v študijných odboroch strojárstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika, mechanik – elektrotechnik a technické lýceum, a teda vytvára dostatočný priestor, aby študenti vytvárali a prezentovali svoje kreatívne nápady.

Možnosť zapojenia sa do tejto súťaže dokonale využili študenti štvrtého ročníka Strednej priemyselnej školy v Snine zo študijného odboru strojárstvo Adrián Židzik, Michal Libák, Róbert Galanda, Adam Kníž a Patrik Hunder. Z celkového počtu 22 prác naši priemyslováci prezentovali 4 práce, čo bolo najviac zo zúčastnených škôl - Konštrukčný návrh frézovacieho prípravku, Jednoúčelový sústružnícky prípravok, Autopluh, CNC programovanie tvarovo zložitých súčiastok v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530. Vo svojich projektoch sa venovali hlavne CAD modelovaniu, strojnému obrábaniu na CNC strojoch a skonštruovali a aj vyrobili pre školu autopluh na odhŕňanie snehu. Pracovali pod vedením skúsených učiteľov odborných predmetov Ing.Kováča, Ing.Ižáka a Mgr.Ondíka. Keďže všetci sú v končiacom ročníku, svoje projekty budú obhajovať aj v rámci maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky a navyše získali významný bonus od organizátora súťaže, a to každý účastník súťaže, ktorého práca bola prezentovaná, je automaticky prijatý na štúdium do prvého ročníka SjF TUKE bez prijímacieho konania a bez poplatku za prijímacie konanie.

Strojári zo SPŠ Snina obdržali diplomy za účasť v súťaži a dôstojne reprezentovali školu v náročnej súťaži a je bonusom pre každú školu a pečaťou kvality danej školy, ak sa jej žiaci dokážu porovnávať s ostatnými žiakmi a potom urobiť swot analýzu zamerania svojej činnosti a ďalšieho smerovania. A to naša škola robí, čo evidentne vidieť aj na jej úspechoch. Za to všetko patrí poďakovanie všetkým učiteľom a kreatívnym žiakom školy.

***

Ing. Jozef Kováč
vedúci predmetovej komisie

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria:

Publikované: 28.03.2017 / Aktualizované: 30.03.2017 HoreTlačiť