Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odovzdávanie certifikátov na SPŠ v Snine

Diseminácia výsledkov projektu Erasmus+ v SPŠ v Snine

Predpokladom dosiahnutia stanovených cieľov je kvalitne implementovať projekt, ktorý si Stredná priemyselná škola v Snine v rámci ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER pre odborné vzdelávanie stanovila.

Dôležitou pridanou hodnotou celého projektu Prienik teórie a praxe je napĺňanie vytýčených krokov v rámci hodnotenia ECVET, ktoré je „prítomné“ počas realizácie celého projektu. Účastníci stáže, sprevádzajúce osoby, manažment projektu, prijímajúce firmy – všetci sú oboznámení so svojimi úlohami, ale aj kompetenciami a zodpovednosťou, ktorá im z ECVET pozície vyplýva.

Po návrate zo stáží, po absolvovaní hodnotiacich pohovorov, nastáva ďalšia a najdôležitejšia diseminačná časť - odovzdávanie školských certifikátov a materiálov z projektu, ktoré žiaci získali. Certifikácia je uznaním, že žiaci počas odbornej stáže nadobudli vedomosti, zručnosti a kompetencie, čoho výsledkom je platný certifikát, ktorým sa môže pýšiť 31 žiakov zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika a technické lýceum. Prijímajúcimi partnermi boli firmy z miest Písek, Londýn a Jena.

A čo nás ešte čaká? Po záverečnom workshope, kde sa zhodnotil prínos mobilitnej stáže, sa postupne dopĺňajú odborné tematické časti do tematických plánov nadväzujúcich teoretických predmetov, ktoré boli špecifikované na zasadnutiach predmetových komisií. Zároveň každý účastník odovzdal vo forme spracovanej prezentácie svoj pohľad a analýzu vlastnej stáže v prijímajúcej firme – pod názvom Mobilitná stáž mojimi očami – čo bude podkladom k spracovaniu záverečnej správy, ktorá je vo fáze prípravy a bude odovzdaná v máji 2017.

Už teraz môžeme konštatovať, že projekt Prienik teórie a praxe, ktorý sme po prvýkrát, ako držitelia Charty, podávali v zjednodušenej podobe, bol úspešný. Môžeme to zhodnotiť aj na základe záverečných dotazníkov, ktoré nám jednoznačne potvrdili, že línia, na ktorú vykročila Stredná priemyselná škola v Snine pred viac ako desiatimi rokmi, je správna a v oblasti odbornosti prípravy po praktickej stránke sme vynikajúci. Poskytujeme žiakom v zahraničí možnosť získať a nadobudnúť v oblastiach odbornej prípravy nadštandard, aby ho potom mohli rozvinúť a zdokonaliť u nás na Slovensku.

Zámerom a cieľom je príprava absolventov na budúce uplatnenie sa na trhu práce či už to doma, alebo v celej Európskej únii.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria:

 

Publikované: 19.01.2017 / Aktualizované: 19.01.2017 HoreTlačiť