Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mladý tvorca - Nitra 2017

Nitra 2017 – výrazný úspech SOŠ, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou

Už 25-ty krát sa uskutočnila v Nitre, v dňoch 26. – 28. apríla 2017 výstava Mladý tvorca, ktorá je prehliadkou zručnosti, kreativity a nápaditosti študentov stredných škôl nielen zo Slovenska, ale zúčastňujú sa jej aj stredné školy z kraja Vysočina z Českej republiky.

Jej organizátorom je Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Združením pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania (ZRSOV), Nitriansky samosprávny kraj a organizácia Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra. Cieľom tejto akcie je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie a duálny systém vzdelávania. Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo súťaž na návrh nového loga výstavy Mladý tvorca pri príležitosti 25. ročníka.

A každoročne sú jej súčasťou aj súťaže „Top výrobok“ a „Cena za inováciu a technickú tvorivosť“, ktoré vyhlásilo MH SR a súťaž „Top turistická destinácia regiónu“, ktorej vyhlasovateľom je MDPaT SR v spolupráci s Asociáciou informačných centier Slovenska. Záštitu nad výstavou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

Stredná odborná škola, A. Dubčeka vo Vranove, je každoročným účastníkom tejto súťažnej výstavy. Jubilejný ročník bol pre nás obzvlášť úspešný, odniesli sme si hneď niekoľko ocenení. Cenu Ministerstva hospodárstva SR za víťazný návrh nového loga výstavy Mladý tvorca odovzdal štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz študentovi 4. ročníka odboru propagačná grafika našej školy Michalovi Hlivovi. To bol len začiatok. Nasledovali ďalšie ocenenia: ocenenie a pohár predsedu PSK za Najkrajší stánok PSK na tejto výstave, ktorý odovzdal vedúci odboru školstva PSK Karol Lacko.

  • ocenenie Top výrobok – umelecké spracovanie výrobkov
  • ocenenie za originálnu prezentáciu v súťaži „Top turistická destinácia regiónu“ za predstavenie rekreačného areálu Lysá Hora vo Vyšnom Kazimíri

Výstava bola pre nás veľkým úspechom, opätovne ukázala, čo dokážu mladí ľudia z Vranova pod správnym vedením svojich pedagógov a tým sme sa zaradili medzi tých najúspešnejších.

Všetkým, ktorí sa o tento výrazný úspech pričinili patrí obrovské ďakujem.

***

Ing. Ľ. Vagaská
zástupkyňa riaditeľa SOŠ pre PV

Fotogaléria

Publikované: 04.05.2017 / Aktualizované: 04.05.2017 HoreTlačiť