Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Jazykové kurzy v novom školskom roku

Zápis na „JAZYKOVKU“ na školský rok 2017/2018

Školstvo

Ako po iné roky, aj tento rok sa na konci júna uskutoční zápis do kurzov najväčšej Jazykovej školy Prešovského samosprávneho kraja. Zapísať sa môžete nielen do prvých ročníkov, ale budú sa dopĺňať aj vyššie ročníky.

Stačí prísť na zápis, dohodnúť si termín otestovania vedomostí, a ste zaradení do toho správneho kurzu. „Jazykovka“ Vás potom pripraví napr. na rôzne stupne zahraničných jazykových certifikátov (nemecký Goethe-Zertifikat), príp. na maturitnú skúšku.

Svoje jazykové vzdelávanie môžete ukončiť štátnoujazykovou skúškou. Môžete si tak rozšíriť svoju kvalifikáciu o vyučovanie cudzieho jazyka na ZŠ alebo SŠ. Pre pedagógov to taktiež znamená možnosť získania 60-tich kreditov. Záleží len na Vás, aký máte cieľ a o aký jazyk máte záujem.

Jazyková škola Vám ponúka 140 hodinovéceloročné kurzy – od základných až po prípravné na štátnicu, a to v rámci anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka – v stredných a vyšších kurzoch aj so zahraničnými lektormi. Celú ponuku jazykových kurzov nájdete na www.jspresov.sk.

Termín zápisu

 • ANGLICKÝ JAZYK – 22. jún 2017 (štvrtok) od 9.00 – 18.00 h
 • FRANCÚZSKY, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY a TALIANSKY JAZYK - 23. a 26. jún 2017 (piatok a pondelok) od 9.00 do 18.00 h

Miesto zápisu

Jazyková škola , Plzenská 10, Prešov

Bližšie informácie

Viac na www.jspresov.sk alebo www.facebook.sk/jspresov.

Ponuka jazykových kurzov na šk. rok 2017/2018 - viac v texte

Zápis do kurzov na školský rok 2017/2018 pre žiakov, študentov a dospelých

 • 22. jún - angličtina
 • 23. a 26. jún - francúžština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina
 • kvalifikovaní učitelia
 • najvýhodnejšie školné
 • overený systém jazykového vzdelávania
 • štátne jazykové skúšky
 • nemecké skúšky Goethe-Zertifikat
 • štipendium na jazykový pobyt

Kontakt:

Plzenská 10, Prešov

05/ 77 24 184

www.jspresov.skwww.facebook.sk/jspresov

 

 

Publikované: 08.06.2017 / Aktualizované: 08.06.2017 HoreTlačiť