Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER 2017

Odborná mobilitná stáž žiakov Strednej priemyselnej školy v zahraničí.

Školstvo

September je v Strednej priemyselnej škole v Snine spojený aj s implementáciou odborných mobilitných stáží žiakov v rámci ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER pre odborné vzdelávanie. Realizácia aktivít v rámci charty sa začala v júni prípravnou fázou a výberom úspešných účastníkov.

10. septembra 2017 tri turnusy žiakov - 20 žiakov zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika a 10 žiakov zo študijného odboru technické lýceum - v projekte Študent - škola – mobilita, s podporou Európskych spoločenstiev, vycestovali do partnerských prijímajúcich firiem - v Českej republike v meste Písek a České Budějovice a vo Veľkej Británii v meste Londýn.

Projekt je pripravený, dokumenty podpísané, firmy sa zaviazali k dodržiavaniu podmienok stáží. Hlavným cieľom je prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách a pridanou hodnotou stáží je rozvíjanie IKT technológií a jazykových odborných kompetencií. Stáže sú súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu a nadväzujú na teoretické odborné predmety. Náklady na mobilitnú stáž sú hradené z prostriedkov Európskej únie.

Nevyhnutným predpokladom je dôsledné dodržiavanie záväzného dokumentu ECVET, ktorého súčasťou je aj získavanie a overovanie odborných kompetencií počas jednotlivých fáz realizácie projektu všetkými účastníkmi a celým realizačným tímom.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria

Publikované: 14.09.2017 / Aktualizované: 14.09.2017 HoreTlačiť