Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Digitálna koalícia 2017

Štart Digitálnej koalície na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove.

Školstvo

Dňa 26. 9. 2017 podpísalo 21 signatárov Memorandum členov Digitálnej koalície.

Pre našu školu je to výzva ale záväzok, pretože jediným zakladajúcim členom spomedzi škôl regionálneho školstva Slovenska je naša škola. Využitie digitálnych technológií bolo zabezpečené aj pri podpise, pretože sa uskutočnil digitálne v rámci telekonferencie z priestorov TU Košice.

Zakladajúci členovia deklarovali, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi SR príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života.

Zakladajúci členovia Digitálnej koalície:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; IT Asociácia Slovenska; Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo hospodárstva SR; Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu; Štátny inštitút odborného vzdelávania; Centrum vedecko-technických informácií SR; Združenie miest a obcí Slovenska; Republiková únia zamestnávateľov; Cisco Systems Slovakia; Microsoft Slovakia; T-Systems Slovakia; Soitron; Univerzita Komenského v Bratislave; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Žilinská univerzita v Žiline; Technická univerzita v Košiciach; Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy; Zastúpenie Európskej komisie v SR; Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Záväzky priemyslovky, s ktorými vstupovala do koalície:

  • reštrukturalizácia a inovácia obsahu predovšetkým odborných predmetov vzdelávacích programov jednotlivých študijných odboroch, ktoré budú zamerané na využitie digitálnych technológií 2020+,
  • realizáciu krátkodobých aktivít pre ZŠ zameraných na prírodovedné a jazykové súťaže ako aj realizáciu dlhodobých aktivít pre ZŠ zameraných na 16 hodinové cykly voľnočasového neformálneho vzdelávania nad rámec povinnej školskej dochádzky zameraného na IKT, aplikovanú elektroniku, robotiku, programovanie a 3D tlač.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Fotogaléria

Publikované: 28.09.2017 / Aktualizované: 03.10.2017 HoreTlačiť