Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Celoštátne kolo súťaže SIP 2017

Striebro a bronz pre SOŠ obchodu a služieb!

Prešovský kraj sa zapísal do histórie vrcholovej súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) tým najúžasnejším spôsobom. Zaslúžili sa o to maturantky Soňa Zorská a Andrea Balážová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prešove. V celoštátnom kole prestížnej súťaže, ktoré sa tento rok konalo 22. – 23. marca 2017 v Rožňave, získali cenné strieborné i bronzové umiestnenie.

Prebojovať sa z krajského kola súťaže v spracovaní informácií na počítači na celoslovenské majstrovstvá nebolo pre súťažiacich vôbec jednoduché. Postup v disciplíne úprava textu na počítači si vybojovalo spomedzi vyše 35-tich účastníkov 12 najzručnejších žiakov Slovenska. Medzi nimi aj Soňa Zorská, ktorá sa umiestnila v tomto celoslovenskom finále na fantastickom striebornom mieste. Víťazstvo jej síce kvôli malému zaváhaniu tesne uniklo pomedzi prsty, ale napriek tomu, ako minuloročná majsterka a tohtoročná vicemajsterka Slovenska, získala právo postupu na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v júli v Berlíne pod oficiálnym názvom „51st INTERSTENO congress in Berlin“. Soňa si hneď po vyhlasovaní výsledkov dala záväzok, že na svetovú súťaž sa bude naďalej usilovne pripravovať a pokúsi sa reprezentovať našu krajinu v čo najlepšom svetle. Talentovaná Andrea Balážová postupovala do celoslovenského kola súťaže v disciplíne odpis textu na rýchlosť spomedzi 80-tich účastníkov všetkých krajov zo siedmeho miesta. Andrea, pre ktorú je typická mimoriadna bojovnosť a vrodená súťaživosť, znovu dokázala, že takéto situácie sú pre ňu vodou na mlyn a vo finále s maximálnym sústredením a nasadením poskočila o neuveriteľné štyri miesta vyššie a suverénnepotvrdila svoju bronzovú pozíciu z minulého roku.

SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači, ktorá pozostáva z troch súťažných disciplín - rýchlostného písania na počítači, úpravy textu na počítači a z profesionálneho spracovania textu – wordprocessing-u. Je určená pre žiakov všetkých stredných škôl a obchodných akadémií. Súťaž v písaní na počítači pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Úlohou žiakov je v uvedenom časovom rozsahu odpísať z predlohy čo najviac textu a s čo najvyššou presnosťou.

V disciplíne úprava textu na počítači je úlohou žiaka upraviť text, ktorý je už vopred uložený v počítači. Text sa upravuje pomocou všeobecne používaného textového editora podľa papierovej predlohy s vyznačenými korektorskými značkami (napr. zmazanie textu, doplnenie textu, nahradenie slova iným slovom, zmena poradia slov, zvýrazňovanie textu a pod.). V časovom rozsahu 10 minút sa žiaci snažia vykonať vo vloženom texte čo najviac úprav podľa spomínanej papierovej predlohy. Každá vykonaná korektúra má hodnotu 100 bodov, ale za každú chybu sa odrátava 250 bodov. Vyhráva žiak, ktorý získal v konečnom súčte najvyšší počet bodov po odpočítaní trestných bodov za chyby. Úlohou súťažiaceho vo wordprocessingu je profesionálne spracovať externý text podľa vytlačených detailných inštrukcií v časovom limite 90 minút (v krajskom kole 60 minút). Úlohy, ktoré sa majú vykonať môžu pozostávať z formátovania strany, odseku, vkladania poznámok pod čiaru, úpravy, resp. vkladania hlavičky/päty, číslovania strán, používania stĺpcov, spracovania tabuliek, používania formulárov, overujú sa vedomosti z hromadnej korešpondencie a pod.

***

Ing. Ingrid Dzurjová
vyučujúca ADK

Prehľad doterajších výsledkov

MAJSTROVSTVÁ SR v spracovaní informácií na počítači – medailové umiestnenia našich žiakov v rýchlostnom písaní na počítači (PNP) a v úprave textu na počítači (ÚTX) v celoštátnych kolách od šk. roku 2009/2010:

 • šk. rok 2009/2010 – OA Senica – 3. miesto V. Ragányová – ÚTX
 • šk. rok 2011/2012 – SOŠ O a S Prešov – 1. miesto T. Motýľ – ÚTX
 • šk. rok 2012/2013 – OA Zvolen – 1. miesto T. Motýľ – ÚTX
 • šk. rok 2013/2014 – OA Veľký Meder – 3. miesto Z. Semancová – ÚTX
 • šk. rok 2014/2015 – SSOŠ Slanická osada – 1. miesto D. Jusková – ÚTX
 • šk. rok 2014/2015 – Slanická osada – 2. miesto D. Lech – PNP
 • šk. rok 2015/2016 – OA Sereď – 1. miesto S. Zorská – ÚTX
 • šk. rok 2015/2016 – OA Sereď – 2. miesto D. Jusková – ÚTX
 • šk. rok 2015/2016 – OA Sereď – 2. miesto D. Jusková – PNP
 • šk. rok 2015/2016 – OA Sereď – 3. miesto A. Balážová – PNP
 • šk. rok 2016/2017 – OA Rožňava – 2. miesto S. Zorská – ÚTX
 • šk. rok 2016/2017 – OA Rožňava – 3. miesto A. Balážová – PNP

Fotogaléria

 

 

 

 

Publikované: 28.03.2017 / Aktualizované: 31.03.2017 HoreTlačiť