Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem vo Svidníku

Medzinárodný test podnikateľských zručností na Spojenej škole vo Svidníku

Školstvo

 

Svoje podnikateľské zručnosti si otestovalo 12 cvičných firiem a 1 JA firma z prešovského kraja a z družobných škôl z Centra Ksztalcenia zawodowego i ustawicznego w Przemyslu z Poľskej republiky a Užhorodskeho torhoveľno ekonomičneho koledž z Ukrajiny, na 14. ročníku Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem, 21. februára 2018 na Spojenej škole vo Svidníku.

Účastníkov a hostí prehliadky privítala RNDr. Mária Makutová, riaditeľka Spojenej školy a mladí podnikatelia sa pustili do obchodovania.

Podnikavosť je jednou z kľúčových zručností, ktorá je v dnešnej dobe považovaná za stále aktuálnejšiu. Študenti, ktorí ju rozvíjajú sú lepšie uplatniteľní na trhu práce a pre život. A práve na takomto podujatí, majú možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, kriticky a samostatne myslieť, kreatívne tvoriť a využívať marketingové nástroje na uplatnenie sa na trhu. Jednotlivé firmy sa prezentovali v rôznych oblastiach obchodu, remesiel a služieb - turistika a cestovanie, ragby, cateringové služby, ručné práce a dekoratívne predmety, klobúky a módne doplnky, tapety, čaje, miešané nápoje, záhradné centrum a cukrovinky.

V tradícii pokračuje aj JA firma Sweets Made, ktorá pracuje v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. Od ostatných sa líši najmä obsahom a charakterom svojej reálnej činnosti – organizovanie spoločenských podujatí (študentský ples na SŠ), charitatívna činnosť, realizácia obchodnej činnosti – prevádzkovanie školského bufetu a veľmi zaujímavou ponukou vlastných výrobkov – rusnáckych dobrotiek.

Na celý priebeh súťažnej prehliadky dohliadalo prísne oko porotcov, ktorí rozhodli o takomto umiestnení CF: Zlaté pásmo – World Adventure, s.r.o. (SŠ Svidník) a DANZWILL (Poľsko), Strieborné pásmo – GARDENLAND, s.r.o. (SŠ Svidník), Wallpapers s.r.o. (SSOŠ Giraltovce), TripShip s.r.o. (SOŠ Prešov) a Brondzové pásmo – Elit´s, s.r.o. (SSOŠ Giraltovce), HAT (Ukrajina), Szydelkowo (Poľsko), Svet čajov s.r.o. a Good vibes cocktails s.r.o. (OA Stará Ľubovňa), The World of camping Equipment (Ukrajina) a My Fly, s.r.o. (SŠ Svidník). Porota udelila aj ďalšie ceny: najlepší reprezentant firmy – Sebastián Cuprišin (World Adventure s.r.o. SŠ Svidník), najzaujímavejší katalóg – HAT (Ukrajina) a najpútavejšia prezentácia – The World of camping Eguipment (Ukrajina).

Študenti zapojení do úspešného projektu Zelená škola s nadšením informovali o práci, skúsenostiach a zážitkoch, ktoré sú spojené s projektovými aktivitami. V roku 2017 naša škola opäť získala certifikát „Zelená škola“. Súčasne sa konala aj súťaž hotelovej akadémie – kuchár, cukrár a barman, ktorí predviedli svoje skúsenosti a zručnosti a pripravili ukážky studenej kuchyne a slávnostného stolovania. Popularita prehliadky sa zvyšuje z roka na rok, o čom svedčí aj hojná účasť žiakov hlavne 8 a 9. ročníkov základných škôl, ktorí sa v týchto dňoch rozhodujú o výbere strednej školy. Poďakovanie patrí vedeniu Spojenej školy za organizáciu prehliadky, ako aj všetkým pedagógom, ktorí vedú študentov v práci cvičných firiem a žiakov hotelovej akadémie v príprave na ich budúce povolanie. Je to výnimočné, keď mladí ľudia si plnými dúškami užívajú mladosť a už rozmýšľajú ako budovať vlastnú firmu.

***

Ing. Jana Drábová

Fotogaléria

 

Publikované: 23.2.2018 / Aktualizované: 26.02.2018 HoreTlačiť