Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Smart City a Smart Region

Smart región východné Slovensko, chytré riešenia pre náš kraj

Regionálny rozvoj

O využití moderných technológií v každodennom živote miest a regiónov diskutovali 30. novembra 2017 v Prešove predstavitelia Východoslovenskej investičnej agentúry so zástupcami samosprávy, vedecko–výskumných, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľských subjektov pôsobiacich v Prešovskom kraji.

V poradí prvý z cyklu seminárov sa uskutočnil na tému Smart región východné Slovensko (SRVS). Organizátormi boli Východoslovenská investičná agentúra, Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj. Seminár bol zameraný na prezentáciu všeobecných informácií o príprave a tvorbe koncepcie Smart City a Smart Region. Medzi vystupujúcimi spíkrami boli Jakub Slavík, Daniel Konczyna a David Sventek.

Dynamický rozvoj miest a regiónov, zvyšovanie koncentrácie aktivít obyvateľov v oblasti podnikania, vzdelávania, kultúry, športu, vedy a výskumu zvyšuje tlak na inteligentné riadenie. Cieľom implementácie inteligentných systémov riadenia procesov a služieb je uľahčiť život obyvateľom a návštevníkom, podpora podnikania a zvýšenie atraktivity pre nových investorov.

Samotná Východoslovenská investičná agentúra je hlavným iniciátorom založenia otvorenej platformy „Smart región východné Slovensko“ (SRVS), ktorej cieľom a poslaním je vytvoriť spoločný priestor pre generovanie a následnú aplikáciu nových projektov v oblasti „Smart Cities (SC) a „Smart Region“ (SR). Platforma bude vytvárať priestor pre jednotlivých aktérov pre tvorbu koncepcie a projektov prepojených na samosprávy, akademickú obec, technologické firmy a občanov.

Cyklus seminárov pokračuje v poradí druhým na tému Mobilita a elektromobilita, ktorý sa uskutoční 15. decembra v Košiciach.

 ***

 

Mgr. Ladislav Regula
Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie regionálneho rozvoja

Kontakt

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
ladislav.regula(at)vucpo.sk
tel: 051/ 7081 546

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.12.2017 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť