Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dedina roka - nominácie obcí Prešovského kraja

Podporte naše obce v internetovom hlasovaní Dedina roka 2017

Regiónálny rozvoj

V tohtoročnom ročníku sa do národnej súťaže Dedina roka 2017 prihlásilo 20 obcí. Z Prešovského kraja sa zapojili: Brežany, Čirč, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Župčany.

Počas júna národná hodnotiaca komisia (ďalej len komisia),  navštívila jednotlivé obce z  nášho kraja, ktoré sa zapojili do súťaže Dedina roka 2017. Hodnotenia sa zúčastnila komisia v zložení zástupcov vyhlasovateľov súťaže - Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Spolku pre obnovu dediny,  Združenia miest a obcí Slovenska, COOP Jednoty Slovensko a zástupcu víťaza predchádzajúceho ročníka súťaže - obec Spišský Hrhov z Prešovského kraja.

Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži udelené ocenenia v kategóriách - Dedina ako hospodár,  Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica,  Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada.

Výsledky súťaže budú zverejnené v auguste tohto roku na Agrokomplexe v Nitre. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Obyvatelia Prešovského kraja môžu prispieť svojím hlasom a podporiť obce z nášho kraja prostredníctvom internetového hlasovania na webovej stránke www.e-obce.sk najneskôr do 31. júla 2017.

***

Prešov 3.7.2017

 

Táňa Matiová
Odbor regionálneho rozvoja PSK

Prehľad nominovaných obcí v Prešovskom kraji

Obec Čirč ( 15.6.2017)

Obec pripravila pre hodnotiacu komisiu prezentáciu, v ktorej sa predstavili jednotlivé organizácie - klub dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, Telovýchovná jednota Družstevník, Folklórny súbor Čirčanka, hudobné skupiny Rolland a Médium.

Komisia navštívila klub dôchodcov, dielňu rezbára Jáma Šima, chovateľskú stanica psov, Gréckokatolícky chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Hlavnú odpustovú Kaplnku Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Rusínske národno – cirkevné múzeum ThDr. Mirona Podhajackého, Telovýchovnú jednotu Družstevník a taktiež rómsku osadu, kde sa nachádza kováčska dielňa.

Nižná Voľa (15.6.2017)

Motto: „Aj v malej dedine sa dá žiť na plno“.

Národnú hodnotiacu komisiu privítal miestny folklórny súbor. Nasledovala prezentácia starostu obce, v rámci siedmich hodnotiacich kategórii.

Po prezentácii nasledovala návšteva - základnej školy, obecnej knižnice s čitárňou, detského ihriska, športového areálu v okolí vodnej nádrže, kde svoju činnosť predstavili členovia dobrovoľného hasičského zboru, Slovenský červený kríž, Poľovnícke združenie Černošina. Nasledovala prehliadka verejných priestranstiev obce, ukážky realizovaných projektov a ukážky tradičnej vidieckej činnosti (ručná kosba a hrabanie sena v tradičnom pracovnom odeve) a návšteva národnej kultúrnej pamiatky - kostol Narodenia Panny Márie postavený v rokoch 1823-1826 a návšteva zvonice s historickým zvonom z roku 1900. V závere sa odprezentovala organizácia Únie žien predstavením ľudových zvykov. Dôchodcovia zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov pripravili tradičné jedlá.

Brežany (21.6.2017)

Prezentácia obce začala návštevou Národnej kultúrnej pamiatky Gréckokatolíckeho kostola sv. Lukáša evanjelistu z roku 1727.

Po prehliadke kostola nasledovala prehliadka obce. Starostka obce vo svojej prezentácii odprezentovala základné informácie o obci a predstavila jednotlivé združenia - klub dôchodcov, dobrovoľnícky hasičský zbor, poľovnícke združenie a úspešného rezbára obce Miroslava Janiča.
V závere hodnotiaca komisia mala možnosť navštíviť obecnú knižnicu s čitárňou, miestnu posilňovňu a ochutnať tradičné jedlá, ktoré pripravili domáci.

Nižný Hrušov (22.6.2017)

Motto „Ľudia na prvom mieste“.

Obec pripravila pre hodnotiacu komisiu veľmi zaujímavú prezentáciu, kde v jednotlivých hodnotiacich kategóriách predstavili svoju činnosť miestne organizácie - Poľnohospodárske družstvo, EVA čokoládovňa, Darte, a.s., Catering HRUŠKA – obecná firma. Medzi jednotlivými časťami prezentácie sa predstavili spevom deti z materskej a základnej školy a taktiež mužská hudobná skupina Hrušovčan.

Po prezentácii komisia navštívila - Kostol Božieho tela, Kláštor Božieho milosrdenstva, Náučný chodník - Mohylník, kaštieľ, rybník, Futbalový športový areál, obecnú knižnicu a Súkromné múzeum Anny Lesznai. Komisia ochutnala tradičné jedlá z daného regiónu, ktoré pripravila a zabezpečila obecná firma catering HRUŠKA, a taktiež sladké a zdravé dobroty priamo od výrobcu EVA čokoladovňa.

Miklušovce (23.6.2017)

Už po tretíkrát sa obec Miklušovce rozhodla reprezentovať Prešovský kraj v súťaži dedina roka. Táto obec v roku 2011 získala titul Dedina ako pospolitosť.

Starostka obce v úvode privítala komisiu a vo svojej prezentácii predstavila obec a mikroregión Čierna Hora, do ktorého obec Miklušovce patrí. Ďalej svoju činnosť predstavili Občianske združenie SAPIO, Folklórny súbor Jalinka a denný stacionár pre seniorov.

Po prezentácii nasledovala prehliadka obce, vrátane exteriérovej galérie Hodnotiaca komisia navštívila materskú školu, kde sa spevom a tancom predstavili deti. Komisia si obzrela - detské ihrisko, navštívila gréckokatolícky chrám, informačné centrá, futbalové ihrisko a turistický rozprávkový chodník škriatka Mikluša. Komisia navštívila dve domácnosti, kde komisiu pohostili tradičnými jedlami a porozprávali o tom, ako sa im v obci žije.

Fotogaléria

 


 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.07.2017 / Aktualizované: 27.12.2017 HoreTlačiť