Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Magazín PSK 2017 - 07-08

Magazín PSK - september 2017

Videozáznam

dekoračný obrázok 

Obsah:

 1. Európska investičná banka a PSK podpísali navýšenie úveru
 2. V roku 2017 do cestnej infraštruktúry 24 miliónov eur
 3. Dopravný uzol Prešov odbočka Škultétyho - ZVL otvorený
 4. Knižnica v Bardejove s vynovenou prístavbou
 5. Vranov, Medzilaborce, Spišská Belá a PSK združili financie
 6. SMART REGION PSK nahradí ELENU
 7. Voľby do orgánov krajskej samosprávy budú 4. novembra
 8. Nominujte laureátov Ceny PSK 2017

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Navýšený úver EIB – financie pre cestnú infraštruktúru
 • Tri mestá a kraj vybudujú športové areály
 • Nominujte osobnosti na Cenu PSK

Európska investičná banka a PSK podpísali navýšenie úveru
Päť miliónov z EIB a deväť miliónov eur z PSK pôjde na cesty

Európska investičná banka podpísala s Prešovským samosprávnym krajom Zmluvu o navýšení úverového rámca vo výške dodatočných päť miliónov eur. Ide o navýšenie v poradí druhého úveru, ktorý poskytla EIB Prešovskej krajskej samospráve vo výške 25 miliónov eur.

 • Vazil Hudák, viceprezident EIB: "Celková čiastka je teraz 30 miliónov eur ..., ktoré boli jasne identifikované ako zo strany prešovskej VUC-ky, tak aj EIB."

Päť miliónov eur z navýšeného úverového rámca má svoj jasný cieľ. Sú určené na modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a cestnej infraštruktúry. V rámci navýšenia úverového rámca bude realizovaných 81 investičných akcií.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Už teraz ostáva len verejno-obchodná súťaž a realizácia ... celková hodnota bude 14 miliónov eur a všetko ide na cesty druhej a tretej triedy v rámci Prešovského kraja."

Prešovský vyšší územný celok bol prvým samosprávnym krajom, ktorý čerpal úverové prostriedky z Európskej investičnej banky. Prvý úver bol poskytnutý PSK v roku 2006 vo výške 40,4 milióna eur.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Čo sa týka prvého rámcového úveru aj toho druhého tých 25 miliónov, tak v podstate boli najviac používané na cesty ... na cesty druhej a tretej triedy."
 • Vazil Hudák, viceprezident EIB: "Z nášho pohľadu, z pohľadu Európskej investičnej banky sa jedná o veľmi dobrého, povedal by som disciplinovaného a bonitného klienta ... a navýšenie druhého rámcového úveru."

Podpísanie Zmluvy o navýšení úverového rámca sa konalo v Šarišskom múzeu v Bardejove, ktoré bolo zrekonštruované práve zo zdrojov tejto európskej banky. V rámci druhého úveru sú podporené, okrem modernizácie cestnej infraštruktúry, aj investičné akcie na zníženie energetickej náročnosti v 22 objektoch PSK.

« obsah

Jingel -PSK

V roku 2017 do cestnej infraštruktúry 24 miliónov eur
V Prešovskom kraji sa opravujú cesty, mosty, zosuvy

Do modernizácie regionálnych ciest ide v tomto roku vyše 24 miliónov eur. Zo svojich zdrojov použije prešovská krajská samospráva takmer 21 miliónov eur, ďalších viac ako 3,2 milióna eur z Európskej investičnej banky. Okrem rekonštrukcie a modernizácie ciest sa budú opravovať mosty a sanovať viaceré nebezpečné zosuvy.

 • Peter Kočiško, Správa a údržba ciest PSK: "Celková dĺžka opravovaných úsekov ciest, mostov a zosuvov predstavuje viac ako 140 km ... na realizáciu ďalších 60-tich úsekov ciest."
 • Jozef Havrila, Správa a údržba ciest PSK: "Okrem toho sú schválené investície z programu cezhraničnej spolupráce, kde máme schválené tri projekty ... v celkovom objeme cez 10 miliónov eur."

Cestári sa budú musieť popasovať aj s výzvou v podobe opravy šiestich mostov v havarijnom stave a deviatimi zosuvmi, ktoré ohrozujú dopravu v Prešovskom samosprávnom kraji. Investícia do mostných objektov je 2,5 milióna eur a na opravu poškodených ciest zosuvmi pôjde 1,9 milióna eur.
+ tabuľka

 • Jozef Havrila, Správa a údržba ciest PSK: "Sú to pomerne náročné technické akcie ... a časť z nich prejde do roku 2018."

Správa a údržba ciest PSK investovala dva milióny eur aj do modernizácie vozového a strojového vybavenia. To je určené predovšetkým na zimnú údržbu ciest.

 • Peter Kočiško, Správa a údržba ciest PSK: "V tomto roku si Správa a údržba ciest PSK pre zimnú údržbu ciest polepší aj o 12 ks nových sýpacích vozidiel ... 20 nových kompletných sýpacích vozov."

Cestárom majú ďalej pribudnúť nové nákladné autá, úžitkové vozidlá či traktorové kosačky.

 • Tabuľka
  Rekonštrukcie mostov (havarijný stav)
  Hodnota investície 2,5 milióna eur
  Komárov
  Jezersko
  Podolínec
  Bardejov (nad traťou ŽSR, horná stavba)
  Prituľany
  Prešov (Zlatobanská ul., potok Soľanka)

  Sanácie zosuvov na cestách
  Hodnota investície 1,9 milióna eur
  Kokošovce – Sigord
  Varechovce
  Pavlovce
  Jarabina – Litmanová
  Tokajík
  Šarišské Čierne
  Gregorovce – Terňa
  Košarovce
  Jezersko

« obsah

Jingel - Prešov

Dopravný uzol Prešov odbočka Škultétyho – ZVL otvorený
Prešovskej doprave sa sčasti uľahčí

Cestné prepojenie 1/68 Prešov odbočka Škultétyho – ZVL bolo 13. júla odovzdané do užívania. Nová trasa odkloní časť dopravy na trase Poprad - Košice mimo centra Prešova a výrazne uľahčí tranzit cez krajské mesto. Pôvodne mala byť stavba dokončená v októbri 2015, avšak pôvodný dodávateľ sa dostal do finančných problémov a stavebné práce sa zastavili. Po vyhlásení mimoriadnej situácie a následnej spoločnej aktivite mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja sa v júni 2016 práce opätovne rozbehli. Nový dodávateľ spoločnosť Doprastav stavbu realizoval počas jedného roka. Nové cestné prepojenie tvorí 91 stavebných objektov, deväť mostov, pribudli nové chodníky, protihlukové steny a tri nové svetelné križovatky. Nová okružná križovatka má polomer 34,5 metra. Predpokladaná intenzita dopravy na novovybudovanej trase je 13 až 15 tisíc aut denne.

« obsah

Jingel - Bardejov

Knižnica v Bardejove s vynovenou prístavbou
Kraj do objektu zainvestoval vyše 110 tisíc eur

Za necelých desať mesiacov bola zrekonštruovaná prístavba Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. Počas rekonštrukcie sa odstránil problém narušenej statiky budovy – spevnili sa základy, realizovala sa injektáž budovy, staticky sa zabezpečil strop. Zriaďovateľ knižnice – Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na odstránenie havarijného stavu 110 tisíc eur. Okrem veľkých stavebných zásahov sa vymenili okná, svietidlá a pribudlo nové vybavenie priestorov knižnice.

« obsah

Jingel - PSK

Vranov, Medzilaborce, Spišská Belá a PSK združili financie
Plánovaná je výstava a modernizácia športových areálov

V troch mestách – Vranove, Spišskej Belej a Medzilaborciach sa bude realizovať výstava troch športových stánkov a to prostredníctvom združených investícii krajskej a mestských samospráv. PSK na tieto združené investície prispeje sumou 290 tisíc eur. Rozhodli o tom poslanci na svojom rokovaní 22. augusta.
PSK podporí sumou 100-tisíc eur výstavbu hokejbalovej haly v Spišskej Belej.

 • Štefan Bieľak, podpredseda PSK, primátor mesta Spišská Belá: "V Spišskej Belej sa už dva roky pohrávame s myšlienkou výstavby hokejbalovej haly ... na sumu 900 tisíc eur podľa rozpočtovaných nákladov."

V Medzilaborciach chýba areál pre zimné športy a vďaka združeným prostriedkom sa môžu obyvatelia tešiť na novú ľadovú plochu o rozmeroch 20x40 metrov.

 • Adrian Kaliňák (Medzilaborce), poslanec ZPSK: "Konkrétne situovanú v mestskom amfiteátri ... zbytok dofinancuje mesto Medzilaborce ako dominantný partner tohto združenia."

Vo Vranove nahradí nový umelý trávnik doterajšiu trávnatú plochu futbalového štadióna. Stáť to má 400 tisíc eur, výška združenej investície má byť 180 tisíc eur a vklad PSK je v objeme 90 tisíc eur. Vyše 200 tisícový rozdiel má poskytnúť súkromný investor formou daru. Ak k tomu nedôjde mesto je povinné dokončiť investíciu na vlastné náklady.

 • Ján Ragan, poslanec Z PSK, primátor mesta Vranov n/Topľou: "Na hlavný štadión dáme umelú trávu a zvýši to využiteľnosť tohto štadióna ... na tejto umelej tráve bude možné trénovať."

Od vzniku samosprávnych krajov v roku 2004 podporil Prešovský vyšší územný celok 32 združených investícií.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Väčšinou sú to projekty čo sa týkajú športu, ciest ... turistického ruchu."
 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: "Celkove sme na to vyčlenili finančné prostriedky viac ako 4 ,5 milióna eur."
 • Peter Chudík, predseda PSK: "Keď k tomu pripočítame aj cesty na Mariánsku horu v Levoči ... 6 miliónov 300 tisíc cca."

« obsah

Jingel - PSK

SMART REGION PSK nahradí ELENU
Projekty v oblasti energetických úspor pokračujú ďalej

Poslanci krajského zastupiteľstva dali 22. augusta zelenú vzniku Energetickej agentúry SMART REGION PSK. Nahradiť má implementačnú jednotku ELENA, ktorá má ukončiť svoju činnosť v závere tohto roka.

 • Rudolf Pojezdala , Energetická agentúra SMART REGION PSK: "Tým pádom ostanú desiatky projektov, ktoré budú rozpracované, bude potreba ich doimplementovať."

Dnes moderné slovné spojenia SMART CITY, SMART REGIÓN sa majú rozvíjať nielen v energetike, ale aj v oblastiach akými sú doprava, zdravotníctvo či školstvo. Novovzniknutá agentúra má aj naďalej združovať mestá a obce regiónu.

 • Rudolf Pojezdala , Energetická agentúra SMART REGION PSK: "Každé mesto, ktoré bude mať záujem ... spolupracovala v rámci tých energetických úspor a efektívnosti."

Doposiaľ v oblasti moderných energetických riešení sa realizovalo niekoľko desiatok projektov v objeme 22 miliónov eur, v pláne je ďalších 15 projektov. Nová agentúra pripravuje SMART koncept budovy, ktorá ma ukázať, aké sú možnosti energetických úspor.

« obsah

Jingel - PSK

Voľby do orgánov krajskej samosprávy budú 4. novembra
Do Zastupiteľstva PSK zvolíme 62 poslancov


Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené na sobotu 4. novembra. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja bude mať aj v novom volebnom období 62 poslancov – rovnaký počet ako doteraz. Rozhodli o tom poslanci krajského parlamentu na svojom rokovaní 11. júla. Najväčší počet poslancov bude mať tradične okres Prešov – 12 poslancov. Z okresu Poprad bude osem poslancov. Okresy Bardejov a Vranov budú mať po šesť poslancov. V okresoch Humenné a Kežmarok si voliči zvolia po päť poslancov. Štyroch zástupcov budú mať okresy Stará Ľubovňa a Sabinov, po troch poslancoch Levoča, Snina a Svidník. Dvaja poslanci budú zastupovať okres Stropkov a jediného zástupcu bude mať okres Medzilaborce. Voľba predsedu samosprávneho kraja bude na rozdiel od predchádzajúcich volieb už len jednokolová.

 • Tabuľka
  Voľby do Zastupiteľstva PSK
  volebný obvod počet volených poslancov

  Prešov 12
  Poprad 8
  Bardejov, Vranov nad Topľou 6
  Humenné, Kežmarok 5
  Stará Ľubovňa, Sabinov 4
  Levoča, Snina, Svidník 3
  Stropkov 2
  Medzilaborce 1
  Termín volieb 4. novembra 2017

« obsah

Jingel - PSK


Nominujte laureátov Ceny PSK 2017
Návrhy do 30. septembra

Prešovská krajská samospráva v tomto roku už po 14-ty raz ocení významné osobnosti či kolektívy regiónu. Návrhy na udelenie Ceny Prešovského samosprávneho kraja možno podať do 30. septembra.
V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by navrhovaný človek alebo inštitúcia mali byť ocenení a poslať to na adresu:
Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Nomináciu je potrebné zaslať do 30. septembra.
Všetky informácie o podávaní návrhov na ocenenie nájdete aj na webovom portáli po-kraj.sk.
Návrhy môže predložiť ktorýkoľvek občan. Cena PSK je verejným ocenením jednotlivcov i kolektívov za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

 • Tabuľka
  Nominácie laureátov Ceny PSK
  Nominácie zasielajte:
  Úrad PSK
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov.

  Termín:
  Najneskôr do 30. septembra

  Informácie o podávaní návrhov:
  www.po-kraj.sk.

« obsah

Publikované: 14.09.2017 / Aktualizované: 14.09.2017 HoreTlačiť