Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2017 - 04

Magazín PSK - apríl 2017

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah:

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • Diaľnica D1 pri Prešove – zmluva o výstavbe podpísaná
 • Ďalšie projekty v slovensko – poľskom pohraničí
 • Kalendár PSK opäť najkrajší

Začne sa stavať D1 Prešov západ – Prešov juh 
Doprava: Zmluva o výstavbe je podpísaná

Prešov sa o kúsok posunul v riešení zložitej dopravnej situácie. Minister dopravy Árpád Érsek, Národná diaľničná spoločnosť a víťaz tendra podpísali 6. apríla zmluvu na vybudovanie úseku D1 Prešov západ – Prešov juh. Víťazné združenie viacerých spoločností postaví osem kilometrov diaľnice za vyše 356 miliónov eur.

 • Árpád Érsek, minister dopravy SR: "Na základe silných jednaní sme dosiahli to, čo si myslím, že na obidvoch stranách je dobrá vec."
 • Peter Chudík, predseda PSK: "Ja som veľmi rád, že v podstate sa plní to, čo bolo povedané pred rokom , žer cca. niekedy na jar sa môže začať s výstavbou obchvatu D1 v Prešove."
 • Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, poslankyňa Z PSK: "Toto je historická chvíľa v Prešove, pretože konečne sa reálne začína riešiť dopravná situácia v meste Prešov."

Prípravné práce sa rozbehnú takmer okamžite a stavebné práce odštartujú v júni. Súčasťou úseku diaľnice D1 pri Prešove bude vyše dvojkilometrový tunel Prešov, 18-násť mostov, dve križovatky, ale napríklad aj šesť kilometrov protihlukových stien. Oproti pôvodne plánovanému rozpočtu, ktorý bol predmetom ostrých diskusií, bude stavba stáť o 15,2 milióna eur menej.

 • Róbert Šinály, generálny riaditeľ Eurovia SK: "Úspora je postavená jednak zo znížením nášho zisku ... ukončenie podľa zmluvy o dielo zase 48 mesiacov."
 • Peter Chudík, predseda PSK: "Škoda zbytočne tam došlo k nejakému politizovaniu a trošku k nejakej nervozite ... a že jednoducho s tou výstavbou sa začne."
 • Árpád Érsek, minister dopravy SR: "Ide jar, dá sa začať stavať, ja fandím, aby tá cesta bola v čas postavená, v dobrej kvalite, aby sa Prešovčanom a okoloidúcim okolo Prešova smerom na tranzit či už smerom do Poľska, či do Maďarska sa uľavilo."

Autám nový obchvat skráti jazdu o takmer 20 minút. Motoristi o štyri roky prejdú plynule od Ružomberka do Košíc po diaľnici s dĺžkou 190 kilometrov.

 • Titulok do projekcie:
  Vizualizácia D1 Prešov západ – Prešov juh
  Zábery: Národná diaľničná spoločnosť 

« obsah

Jingel – PSK

Počet cestujúcich vo verejnej doprave klesá
Doprava: Náklady kompenzovala nižšia cena nafty

Prešovský samosprávny kraj sa podieľa na financovaní prímestskej autobusovej dopravy. Ide o príspevok autobusovým dopravcom za službu vo verejnom záujme. Napriek lepším ekonomickým ukazovateľom bol zaznamenaný pokles cestujúcich oproti roku 2015, a tým aj pokles tržieb. Pri vyúčtovaní príspevku za rok 2016 došlo paradoxne k preplatku, čo znamená, že príspevok pre dopravcov bol vyšší ako preukázaná strata. Tento preplatok vo výške 266 tisíc eur dopravcovia vrátia krajskej samospráve.

 • Václav Mihok, vedúci odboru dopravy PSK: "Jednak bol to vývoj cien pohonných hmôt ..., že vstúpil na trh aj súkromná dopravca."
 • Peter Sokol (St. Ľubovňa), predseda komisie dopravy pri Z PSK: "Je stabilizovaný stav prepravcov na našom území ... ten pokles je v objeme nejakých 612 tisíc eura."
 • Jozef Kičura (Prešov), poslanec Z PSK: "Túto cenu nafty vygenerovala aj nižšia cena nafty ... nebola väčšia ako v roku 2015."
 • Stanislav Kahanec (Prešov), poslanec Z PSK: "Zatiaľ nám prajú podmienky, v ktorých sme, na jednej strane nám padajú cestujúci, tým pádom klesajú tržby ... sme získali preplatok cez 200 tisíc."

Pokles cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave generuje vyšší počet áut na cestách. Zainteresovaní volajú po návrate k využívaniu verejnej dopravy ako modernej forme cestovania.

 • Peter Sokol (St. Ľubovňa), predseda komisie dopravy pri Z PSK: "Hľadať možnosti, aby sme verejnosť myšlienkou a propagáciou dostali do autobusov ... chodíme pomaly s autami pred dvere obchodných centier."
 • Jozef Kičura (Prešov), poslanec Z PSK: "My cítime potrebu navýšiť spoje, čo sa týka ranných spojov ... mení sa aj ich teritoriálne rozdelenie."
 • Stanislav Kahanec (Prešov), poslanec Z PSK: "K tomu vykrývaniu dopravy vo verejnom záujme je veľký problém udržať vlastne rovnováhu ... ľudia boli ochotní sa rozhodnúť cestovať verejnou dopravou."

V kraji zabezpečujú službu vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave štyria prepravcovia – BUS Karpaty Stará Ľubovňa, SAD Prešov, Poprad a Humenné. Tieto spoločnosti v roku 2016 investovali aj do obnovy vozového parku a nakúpili 25 nových vozidiel.

« obsah

Jingel - PSK

Rozvoj slovensko-poľského pohraničia
Projekty: 18 projektov v hodnote viac ako 60 miliónov eur

Vďaka európskym fondom sa bude v slovensko – poľskom pohraničí realizovať 18 projektov za viac ako 60 miliónov eur. Na území Prešovského samosprávneho kraja sa v rámci týchto projektov preinvestuje približne 24 miliónov eur. Schválené boli štyri vlajkové projekty za približne 6,3 miliónov eur, tri dopravné projekty za takmer 10,3 miliónov eur, sedem projektov venovaných ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva za takmer 3,5 milióna eur a štyri strešné projekty na podporu mikroprojektov vo výške viac ako štyri milióny eur. Seminár pre záujemcov o realizovanie týchto mikroprojektov sa uskutočnil 27. apríla v Prešove.

 • Tabuľka
 • Andrea Kmecová, odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce PSK: "Dnešný seminár, ktorý sa vzťahuje k vyhlásenej výzve ... je veľmi obľúbená u žiadateľov, u ich partnerov ako aj u konečných príjimateľov."
 • Jana Kičurová, Regionálny kontaktný bod PSK: "Informácie vám radi poskytneme na úrade Prešovského samosprávneho kraja ... kontaktného bodu Prešovského samosprávneho kraja a inovačné partnerské centrum."

Záujem o tento program je vysoký, o čom svedčí počet žiadateľov. V aktuálne vyhlásenej výzve je alokovaných pre realizáciu mikroprojektov 600 tisíc eur. Tieto financie sú určené na aktivity, ktoré prispejú k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Žiadosť o finančnú podporu projektu je potrebné podať do 31. júla 2017.

 • Andrea Kmecová, odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce PSK: "V rámci mikroprojektov je preferované, aby boli realizované takzvané mäkké aktivity ... či už sú to rôzne prístrešky, oddychové zóny."
 • Lívia Kovalčíková, starostka obce Jarabina: "Chceli by sme sa zapojiť do mikroprojektu, do interegu s myšlienkou, aby sme si v obci vytvorili také dôstojné pietne spomienkové miesto ... vytvoriť pamätnú izbu v obci."
 • Ján Novotný, projektový manažér mesta Bardejov: "Mesto Bardejov je lokalitou UNESCO ... sprezentovať aj tie pivničné priestory."

Základnou podmienkou pre realizáciu zámeru žiadateľov je, aby projekt mal cezhraničný charakter. Na projekt je možné žiadať sumu až do výšky 100 tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK

Projekt Svetlo z východu podporí sakrálny turizmus
Projekty: Vybuduje sa infraštruktúra v pútnických miestach kraja

V Inovačnom partnerskom centre sa 11. apríla konala úvodná konferencia k medzinárodnému vlajkovému projektu Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Projekt má podporiť sakrálny turizmus budovaním infraštruktúry vo vybraných pútnických miestach na území kraja – v Litmanovej, Ľutine, Gaboltove a Levoči. Plánovaný rozpočet projektu je vyše štyri milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur. Na úvodnej konferencii bol odprezentovaný projekt, diskutovalo sa o pracovnej i duchovnej rovnováhe a konferencia priniesla príbehy ľudí , ktorí absolvovali rôzne pútnické cesty.

« obsah

Jingel - PSK

Kalendár PSK získal prvé miesto
Ocenenie: Legendarium 2 s druhým miestom

V súťaži Najkrajší kalendár Slovenska 2017 obsadil Prešovský vyšší územný celok v kategórii - regióny dve najvyššie priečky. Prvé miesto získal za nástenný kalendár Zdigitalizované kultúrne dedičstvo v zbierkach Prešovského samosprávneho kraja. Druhé miesto za Objavuj Prešovský kraj 2017, ktorý vydala Krajská organizácia cestového ruchu Severovýchod Slovenska. KOCR uspela aj s propagačnými materiálmi a v kategórii – kraj a región, získala druhé miesto. Porotu opätovne zaujal propagačný materiál vo forme albumu s nálepkami Legendarium 2.

« obsah

Jingel - PSK

Druhá úprava rozpočtu PSK
Rozpočet: Financie predovšetkým do oblasti dopravy

Krajskí poslanci na svojom rokovaní 11. apríla schválili v poradí druhú úpravu rozpočtu. Zmenou bol navýšený bežný, ako aj kapitálový rozpočet. Bežné príjmy boli navýšené o viac ako 930-tisíc eur. Išlo o financie, ktoré uhradila Slovenska správa ciest za zimnú údržbu ciest I. triedy.

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: "Následne sme upravili rozpočet bežných výdavkov v objeme 900 tisíc eur pre Správu a údržbu ciest ... Pri slovensko – poľských projektoch pre mikroprijímateľoch."

Kapitálové výdavky sa v upravenom rozpočte zvýšili o 1,37 milióna eur na takmer 45 miliónov eur. Najvyššia čiastka smeruje do oblasti dopravy.

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: "Kde sme riešili havarijnú situáciu ciest vo Finticiach a Pavlovciach."

Na opravu uvedených úsekov vyčlenili poslanci krajského zastupiteľstva 427 tisíc eur.

Suma v objeme 100-tisíc eur putuje na združenú investíciu multifunkčného športového areálu vo Vranove nad Topľou.

« obsah

Jingel - PSK

Hokejová PSK aréna je k dispozícii školám
Šport: Korčuľovanie počas celého roka 

Hokejová PSK aréna v Prešove má za sebou prvých šesť mesiacov ostrej prevádzky. Hala, ktorá vyrástla pri Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej je k dispozícii nielen profesionálnym športovcom, ale aj širokej verejnosti. Rovnako ju v rámci hodín telesnej výchovy môžu využívať všetky typy škôl. Ľadová plocha je vďaka technológii chladenia v prevádzke celoročne, takže korčuľovať sa dá bez ohľadu na ročné obdobie. K dispozícii je požičovňa korčulí a pribudli ďalšie nové šatne. PSK aréna je združenou investíciou za vyše 1,6 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj prispel sumou takmer 600 tisíc eur a pozemkami školy, kde hala vyrástla.

« obsah

Jingel - PSK

Medaila predsedu PSK udelená Marte Mitrovej, rod. Dessewffy
Kultúra: Do zbierkového fondu múzea v Hanušovciach darovala rodinné dedičstvo

Peter Chudík udelil 27. apríla Medailu predsedu PSK pani Marte Mitrovej, rodenej Dessewffy za mimoriadne vzácny akvizičný dar – rodinné dedičstvo jedného z najvýznamnejších aristokratických rodov Dessewffy. A to do zbierkového fondu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Išlo o sprievodné podujatie k výstave Zachránené po rodine Dessewffy. Rodinné dedičstvo obsahuje viac ako 400 predmetov umeleckej, historickej a etnografickej povahy. Dar ojedinelý svojím rozsahom a veľkoleposťou dokumentuje život a pôsobenie jedného z najvýznamnejších aristokratických rodov.

« obsah

Jingel - PSK

Módna línia mladých
Školstvo: Šanca pre šikovných ukázať talent

 • Ukážka 5 sek.

Módni tvorcovia – študenti stredných škôl, predstavili výsledky svojej práce, nápadov a kreativity 31. marca v prešovskom Parku kultúry a oddychu. Módna línia mladých je celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou a tohto roku to bol už jej 12-ty ročník. Organizátorom je Stredná odborná škola podnikania na Masarykovej ulici v Prešove.

Okrem slovenských mladých módnych tvorcov sa predstavili aj šikovní študenti z Čiech, Poľska a Ukrajiny. Spoločenské, voľno časové, extravagantné oblečenie - v sále PKO sa bolo načo pozerať.

 • Ukážka 10 sek.

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.12.2016 / Aktualizované: 09.05.2017 HoreTlačiť