Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Lovci a zberači doby kamennej v 21. storočí

Stretnutie s dejinami v archeoparku v Hanušovciach nad Topľou

Stroj času nemusí fungovať iba vo fantasy filmoch. Taký malý návrat v čase už vyše dvoch rokov umožňuje svojim návštevníkom aj Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, zariadenie Krajského múzea v Prešove. Toto, na Slovensku ojedinelé archeologické múzeum v prírode, prenieslo od svojho vzniku v roku 2014 už niekoľko tisíc návštevníkov do zabudnutého sveta našich predkov prostredníctvom rekonštrukcií obydlí, technických zariadení a realizovaných činností z dôb dávno minulých. Od mája do septembra tohto roku pribudne k tradičným prehliadkam a podujatiam v archeoparku päť archeofestivalov, z ktorých každý bude zameraný na inú historickú epochu. Zastúpená tu bude staršia i mladšia doba kamenná, neskorá doba bronzová, mladšia doba železná a včasný stredovek. Podujatia sa môžu uskutočniť vďaka projektu Stretnutia s dejinami v archeoparku, ktorý ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Prvý z archeofestivalov sa uskutoční v sobotu 20. mája 2017 v čase od 14.00 do 18.00 hodiny. Názov podujatia Lovci a zberači staršej doby kamennej naznačuje, na stretnutie s kým sa vyberieme. Budú to pravekí korystníci, ktorí sa živili lovom divých zvierat a zberom divo rastúcich plodín. Nič iné im ani nezostávalo, pretože taký úžasný vynález ako je poľnohospodárstvo ešte nepoznali. A nepoznali mnohé iné veci, napríklad koleso, keramiku alebo textil a už vôbec nie kovy. Napriek tomu bude návšteva u týchto ľudí, našich najstarších predkov, zaujímavá. Ukážu nám, ako sa štiepal kameň tak, aby si z neho mohli vyrobiť nože, škrabadlá, hroty, pílky, vrtáky a mnohé iné pracovné nástroje a zbrane. Ukážu nám, ako sa čistila koža od tuku alebo ako sa spracovávalo drevo pomocou kamenných nástrojov. Dozvieme sa, ako si rozkladali oheň, čo všetko vedeli vyrobiť z prútia, ako vrhali oštep či strieľali z luku. A aby sme nehovorili len o vážnych veciach, skúsime si pravekú hudbu. No a hladní nebudeme ani v dobe kamennej. Lovci i zberači nám ukážu niečo zo svojej kuchyne. Avšak, tak ako je to v archeoparku dané, nepôjde len o ukážky. Návštevníci sa do všetkých činností smú zapojiť, všetko, čo ich zaujme a na čo si trúfnu, si môžu vyskúšať. V tom je čaro archeoparku – nie v pozeraní, ale v prežívaní.

Cieľom podujatia je priblížiť fragmenty poznania o tomto najdlhšom úseku ľudských dejín, ktorý predstavuje vyše 90 % celkovej histórie ľudstva. Popri zábavnom spôsobe poznávania a učení sa hrou budeme v hanušovskom archeoparku počas prvého stretnutia s dejinami realizovať dva archeologické experimenty, sledované a zaznamenávané pre ďalší odborný výskum. Pôjde o prípravu mäsitej stravy a rozkladanie ohňa.

A v Hanušovciach to nebude zďaleka všetko. Aj tu totiž po ukončení archeofestivalu od 19. hodiny začína strašidelná Noc v múzeu, noc v tajuplnom kaštieli, kde každoročne počas Noci múzeí tak trochu straší... Tohto roku možno budú strašiť aj zabudnutí ľudia zo staršej doby kamennej.

***

Mária Kotorová-Jenčová
Krajské múzeum v Prešove
Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Pozvánka Lovci a zberači staršej doby kamennej - podrobný popis v texte

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.05.2017 / Aktualizované: 18.05.2017 HoreTlačiť