Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

KOLOS 2017

Medzinárodná konferencia o premenných hviezdach

Stakčín, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle 30.11. – 02.12.2017

V dňoch 30.11. – 2.12.2017 sa v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uskutoční tradičná Medzinárodná konferencia KOLOS 2017, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Konferenciu podporili Agentúra pre vedu a výskum, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť.

Ústrednou témou jednania vyše 70 účastníkov z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Thajska a Slovenska je výskum premenných hviezd, ktorým je venovaná aj väčšina z 38 nahlásených príspevkov. Mimo hlavnej témy na konferencii odznejú aj prednášky z astrometrie, geofyziky, výuky astronómie a astroturistiky.

Zaujímavosťou tohtoročnej konferencie bude uvedenie do prevádzky a prezentácia nového digitálneho prístroja planetária, ktoré hvezdáreň zakúpila z prostriedkov PSK. Kombináciou existujúceho opto-mechanického planetária s novým digitálnym vzniká na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle jedinečné hybridné planetárium, v ktorom klasický prístroj na premietacej kupole vyčarí takmer autentickú hviezdnu oblohu a digitálny prístroj nás uvedie do sveta nevídaných možností súčasnej digitálnej techniky na sfére planetária.
Podrobný program konferencie sa nachádza na web stránke: www.astrokolonica.sk

RNDr. Igor Kudzej, CSc.
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu KOLOS 2017 - 30.11.-2.12.2017

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.11.2017 / Aktualizované: 30.11.2017 HoreTlačiť