Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

KOLOS 2017

Nové digitálne planetárium na Kolonickom sedle

Kultúra

Stakčín, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, 30.11. – 02.12.2017

 

Priebeh tohtoročnej konferencie KOLOS 2017 uspokojil hádam všetkých účastníkov, ktorých bolo v tomto roku vyše 60 (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Thajsko a Slovensko). Na konferencii účastníci prednášali hlavne o premenných hviezdach, o metodike ich pozorovania a následného spracovania jednotlivých pozorovaní, o archivácii dát, práci s databázami a prístrojovej technike. Tu bola nasmerovaná aj väčšina z 38 nahlásených príspevkov.

Teší nás vysoká odborná úroveň príspevkov a nástup mladej generácie, ktorá ukázala, že premenné hviezdy stále zaujímajú popredné miesto v stelárnej astronómii. Do náročného odborného programu sa podarilo zakomponovať aj zaujímavé prednášky z astrometrie, kozmológie a edukácie astronómie.

Už tradične je súčasťou konferencie aj návšteva miestnych zaujímavostí, na ktoré je región pod Vihorlatom nesmierne bohatý. Tento rok padol lós na krásne gréckokatolícke kostolíky v Šmigovci a v Kalnej Roztoke.

Organizátor konferencie využil prítomnosť účastníkov a počas rokovania na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uviedol do prevádzky nový prístroj digitálneho planetária, ktorý bol nedávno zakúpený z prostriedkov PSK.

Kombináciou existujúceho opto-mechanického ZKP-2 planetária s novým digitálnym vzniká na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle na Slovensku jedinečné hybridné planetárium. Spojenie klasického prístroja, ktorý na premietacej kupole planetária vyčarí návštevníkovi takmer autentickú hviezdnu oblohu s novým digitálnym zariadením, ktoré využíva najmodernejšie technológie prezentácie diania vo vesmíre, poskytne návštevníkovi nevšedný edukačno-emotívny zážitok.

Prof. Henryk Brancewicz z Krakova v záverečnom prejave vyzdvihol hlavne vysokú odbornú úroveň príspevkov, ale aj omladenie účastníkov konferencieprogres v tlačených konferenčných materiáloch.

Na organizácii konferencie sa podieľali Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako hlavný organizátor a podporili ju Agentúra pre vedu a výskum MŠ SR, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Slovenský zväz astronómovSlovenská astronomická spoločnosť.

***

RNDr. Igor Kudzej, CSc.
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.12.2017 / Aktualizované: 14.12.2017 HoreTlačiť