Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

Dňa 15. 2. 2017 bola na webovej stránke Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Termín uzávierky prvého kola prijímania žiadostí je 15. 11. 2017.

Viac informácií o predmetnej výzve nájdete na stránke http://huskroua-cbc.eu/ .

Informácie k partnerskej dohode nájdete na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.02.2017 / Aktualizované: 23.02.2017 HoreTlačiť