Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

INFORMAČNÝ DEŇ programu ENI

Registrácia do 26. júna 

Úrad vlády Maďarska pôsobiaci v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programuOdborom cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ DEŇ Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020, ktorý sa bude konať dňa 28. júna 2017 o 09.30 hodine, v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja (2. poschodie- veľká zasadačka).

Cieľom podujatia bude prezentovať pre potenciálnych žiadateľov z prešovského kraja podmienky 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou.

V rámci prednášky žiadatelia dostanú cenné informácie o priebehu výzvy, o podmienkach projektového partnerstva, o projektových a programových dokumentoch, o finančnom plánovaní projektov ako aj o všetkých podmienkach potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku.

Výzvu a jej dokumenty nájdete v anglickom jazyku na stránke https://huskroua-cbc.eu/calls/2nd-call-for-proposals. Na uvedenom odkaze je dostupná na stiahnutie aj  Príručka pre žiadateľa v slovenskom jazyku. Je potrebné, aby si účastníci podujatia preštudovali programové dokumenty do konania informačného dňa, aby bolo možné odpovedať na konkrétne otázky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť online prostredníctvom registračného formulára najneskôr do 26.6.2017.

Joint Technical Secretariat

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2., III floor

Tel: +36 1 224 3291 E-mail: info@huskroua-cbc.eu Web: https://huskroua-cbc.eu/

 

PhDr. Lenka Karnižová
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Prešovský samosprávny kraj

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.06.2017 / Aktualizované: 07.08.2017 HoreTlačiť