Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

INFORMAČNÝ DEŇ programu ENI

Prezentované výsledky z informačného dňa

Cezhraničná spolupráca 

V Prešove - v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja sa dňa 28. júna 2017 konal informačný seminár s názvom INFORMAČNÝ DEŇ Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020. Toto podujatie organizoval Úrad vlády Maďarska pôsobiaci v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu a Odborom cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľom podujatia bolo priblížiť  potenciálnym  žiadateľom z Prešovského kraja podmienky 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou. Komunikačným jazykom bol slovenský jazyk. 

V rámci prednášky žiadatelia získali cenné informácie o priebehu výzvy, o podmienkach projektového partnerstva, o projektových a programových dokumentoch, o finančnom plánovaní projektov ako aj o všetkých podmienkach potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

Hlavným cieľom programu je zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetskej oblasti s oprávnenými územiami členských štátov EÚ.  Na program sú pridelené finančné prostriedky vo výške 81 347 200 €.

Prezentáciu z informačného dňa na stiahnutie nájdete priamo našej na  webovej stránke.

Bližšie informácie o výzve a jej dokumentov  nájdete v anglickom jazyku na stránke https://huskroua-cbc.eu/calls/2nd-call-for-proposals. Na uvedenom odkaze je dostupná na stiahnutie aj  Príručka pre žiadateľa v slovenskom jazyku. 

 ***

PhDr. Lenka Karnižová
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Prešovský samosprávny kraj

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.07.2017 / Aktualizované: 07.08.2017 HoreTlačiť