Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

22. zasadnutie Slovensko – poľskej medzivládnej komisie

Prioritou je dopravné spojenie v pohraničí

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca

V Tatranskej Lomnici sa v dňoch 12. a 13. decembra uskutočnilo 22. zasadnutie Slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Predstavitelia ministerstiev, zástupcovia štátnej správy i samosprávy zo Slovenska a Poľska počas dvoch dní diskutovali o problémoch, aktuálnych rozvojových projektoch i budúcej spolupráci oboch krajín.

Delegáciu našich severných susedov viedla námestníčka štátneho tajomníka Ministerstva vnútra PR Renata Szczęch. Slovenskú stranu zastupoval štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. Rokovania sa zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja. „Slovensko – poľskú spoluprácu vnímam ako výzvu a jedinečnú šancu pre lepšiu, spoločnú budúcnosť oboch krajín. Aj keď sa zmenilo vedenie Prešovského samosprávneho kraja, nemení sa jeho filozofia smerom k svojim najbližším a najvernejším susedom, s ktorým chceme naďalej intenzívne spolupracovať a inšpirovať sa vzájomne zmysluplnými projektmi,“ uviedol vo svojom príhovore M. Majerský. Ten osobitne poďakoval maršalkovi Podkarpatského vojvodstva Wladyslawovi Ortylovi za angažovať a viaceré iniciatívy zamerané na popularizáciu Karpatskej stratégie a pripomenul viaceré úspešné projekty, ktoré priniesli investície najmä do dopravnej infraštruktúry.

„V tomto roku sa v pohraničí len v našom regióne začalo modernizovať takmer 30 kilometrov ciest za približne 8 miliónov eur. Ide o tri veľké investície, ktoré významne vylepšujú parametre spojenia Prešov- Bardejov – Gorlice a viaceré úseky ciest Snina –Medzilaborce – Krosno. Dobrou správou je aj to, že v septembri PSK uspel s projektom 2. etapy modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov,“ konkretizoval župan najvýznamnejšie výsledky Programu Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020. Pripomenul tiež realizáciu vlajkového projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ako aj úspešné mikroprojekty v oblasti kultúry, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré významne prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov pohraničia.

Počas dvoch dní sa diskutovalo o aktuálnych problémoch i víziách do budúcna. Komisia ocenila pokračovanie výstavby cestnej siete Via Carpatia, ktorá buduje medzinárodný dopravný koridor a prepája sedem krajín vrátane Slovenska. Pozornosť venovala taktiež iniciatíve Podkarpatského vojvodstva, t.j. spusteniu železničných spojení medzi Podkarpatským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom na úseku Rzeszów - Łupków - Medzilaborce a Sanok - Medzilaborce. Komisia vzala na vedomie informáciu, že v časovom harmonograme na roky 2017/2018, Podkarpatské vojvodstvo a Prešovský samosprávny kraj predpokladá pokračovanie osobných železničných spojení do Medzilaboriec ​​podľa harmonogramu, ktorý bol realizovaný v tomto roku.

Slovensko – poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu sa stretla už po 22 – krát. Posledné podobné stretnutie sa naposledy konalo v novembri minulého roka v Rzeszowe.

***

Patrícia Janošková Hnátová
vedúca odboru Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce PSK

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.12.2017 / Aktualizované: 15.12.2017 HoreTlačiť