Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SAP na SPŠE v Prešove

SAP Overview – SPŠE Prešov ako prvá stredná škola v našom regióne, ktorá je členom IT VALLEY – SAP ACADEMY, začína viesť výučbu SAP v odbornom ekonomickom predmete – PXA v odbore TIS.

Žiaci tretieho ročníka odboru TIS na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Prešove sa od 26. januára začnú vzdelávať v oblasti školenia SAP ACADEMY – SAP Overview. Postupne budú prechádzať jednotlivými časťami daného kurzu v priebehu troch mesiacov tak, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a znalosti v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu a aby sa im umožnila možnosť získavania certifikátov v danej oblasti na konci tohto kurzu v danom predmete, ako výsledok ich vzdelávania. Výučbu bude rámci predmetu PXA zabezpečovať vyučujúca odborných ekonomických predmetov Ing. Vladimíra Pastirová.

Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP nadviazali na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti ICT a vytvárania nových pracovných miest v ICT sektore z minulých rokov. Podpísaním memoranda o porozumení a spolupráci v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia, ktorého signatári sú Košice IT Valley a SAP Slovensko oficiálne spustilo dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA. Jeho realizáciou vo výchovnom vzdelávacom procese vytvorí škola potenciál a možnosť pre žiakov uplatniť sa v praxi.

Spoločnosť SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 12 miliónom zákazníkom z celého sveta.

Spoločnosť SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992 (založená v roku 1972) poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom prostredí. Riešenia SAP sú plne lokalizované pre slovenské jazykové a legislatívne prostredí. Spoločnosť SAP umožňuje používateľom aj organizáciám účinnejšie spolupracovať a efektívnejšie využívať podnikové informácie a pomáha im tak udržať si náskok pred konkurenciou.

***

Prešov 26. januára 2016

Ing. Vladimíra Pastirová
SPŠE Prešov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 26.01.2016 / Aktualizované: 26.01.2016 HoreTlačiť