Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Overovanie odbornej spôsobilosti na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Na Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prebiehalo od 30. mája do 3. júna overovanie odbornej spôsobilosti, o ktoré požiadalo 116 študentov štvrtého ročníka.

Cieľom overovania je získať Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A. Výnimkou sú študenti zamerania elektroenergetika, ktorí môžu získať osvedčenie bez obmedzenia napätia. Podľa platnej zmluvy medzi firmou E.I.C a našou školou majú študenti, ktorí počas svojho štúdia dosiahli priemer známok do 2,00, nárok na overenie odbornej spôsobilosti zdarma. V tomto školskom roku bolo zvýhodnených 12 študentov.

Prvý júnový deň získalo 27 študentov v spomínanom odbore elektrotechnika Certifikát na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, a to od firmy E.I.C. Enginnering inspection company Prešov a Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov bez napätia v objektoch triedy A, ktoré im zabezpečila naša škola.

Nie je žiadnou novinkou, že študenti našej školy môžu získať rôzne certifikáty už aj počas svojho štúdia. V rámci projektu Certifikácia odborných kompetencií – PC Schematic, do ktorého sa naša škola zapojila, si 14 študentov odboru elektrotechnika odnesie aj Certifikát o získanom vzdelaní v oblasti využívania informačných technológií a grafických systémov.

Do projektu sa mohli zapojiť študenti 4. ročníka, ktorí v rámci svojho študijného odboru absolvovali predmet grafické systémy. Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o využití CAD programov pre návrh elektrickej inštalácie, návrh rozvádzačov a kreslenie jednopólových schém. Pri vyučovaní využívali software PC/SCHEMATIC, ktorý slúži na tvorbu dokumentácie elektrotechnických projektov s databázovou podporou. Úspešným zavŕšením projektu a podmienkou certifikácie bolo vypracovanie Projektu elektrickej inštalácie rodinného domu s úspešnosťou nad 75 %.

***

Prešov 6. júna 2016

Mgr. Jana Pavlišaková
SPŠE Prešov

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca(at)vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova(at)vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.01.2016 / Aktualizované: 07.06.2016 HoreTlačiť