Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

DOD na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Vážení rodičia, milí deviataci!

Čas podania prihlášok je predo dvermi a vy stojíte pred vážnym rozhodnutím. Ak stále premýšľate a váhate nad tým, prečo si vybrať práve našu školu, upriamite svoju pozornosť na týchto pár riadkov.
Naša škola otvára svoje brány mladým ľuďom so záujmom o informačné technológie, elektroniku a podnikanie. Sme nositeľom odbornosti, aktívnosti a flexibility. Dosahujeme úspechy a ocenenia v technickej, jazykovej a športovej oblasti. Naši absolventi ďalej pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo nachádzajú bezproblémové uplatnenie na trhu práce. Vďaka tejto skutočnosti a profesionalite sa hrdo pýšime titulom najkvalitnejšia škola, ktorej filozofia tkvie v slovách: „Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“
V súčasnosti poskytujeme úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v odboroch elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Každý z týchto programov je svojím spôsobom špecifický, pričom ponúka prepojenie teoretickej a praktickej roviny.
Vzdelávací program elektrotechnika zabezpečuje okrem klasickej elektroniky aj vzdelávanie v oblasti IT. Voľbou voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku štúdia dostávajú naši žiaci možnosť získať vedomosti a zručnosti, ktoré ich predurčujú pre výkon povolania v rôznych oblastiach elektrotechniky, ako sú elektroenergetika, priemyselná informatika a počítačové systémy.
Vzdelávací program informačné a sieťové technológie je určený predovšetkým študentom s vyhraneným záujmom o informačné technológie. Počas štvorročného štúdia nahliadnu do sveta operačných systémov, PC architektúr, databázových aplikácií či sieťových a serverových technológií.
Vzdelávací program technické a informatické služby v elektrotechnike ponúka okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, aj orientáciu vo využívaní informačných technológií a v elektrotechnike. Keďže sme jediná škola na Slovensku, ktorá je súčasťou projektu SAP AKADÉMIA, študenti môžu získať vedomosti a zručnosti v ovládaní softvéru SAP, ktorý používajú popredné svetové firmy. Študenti tak majú ďalšiu príležitosť získať poznatky, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi.
Ponukou týchto atraktívnych vzdelávacích programov chceme vytvoriť modernú a aktívnu školu 21. storočia, ktorej absolventi získajú vedomosti a zručnosti v komunikácii v materinskom jazyku, v dvoch cudzích jazykoch, v kľúčových kompetenciách všeobecnovzdelávacích predmetov a v kľúčových kompetenciách v odborných predmetoch.
Ak vás jednotlivé odbory zaujali, určite si nenechajte ujsť Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 1. marca 2016 v popoludňajších hodinách. Pre zvedavcov a záujemcov o našu školu máme pripravené zábavné a poučné popoludnie, ktoré vás určite obohatí o nové zážitky a skúsenosti.
Ak sme vás touto cestou oslovili a zaujali, určite sledujte a navštívte našu webovú stránku www.spse-po.sk. Prostredníctvom nej sa dozviete bližšie informácie o pripravovaných akciách.

***

Mgr. Jana Pavlišaková

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.01.2016 / Aktualizované: 26.02.2016 HoreTlačiť