Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SPŠE Prešov – najkvalitnejšia stredná odborná škola

06.08.2015

SPŠE Prešov – najkvalitnejšia stredná odborná škola

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil 3. augusta rebríček základných škôl, stredných škôl a gymnázií s predbežným hodnotením za rok 2015. V rámci stredných odborných škôl sa Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – umiestnila medzi slovenskými školami na 1. mieste. SPŠE Prešov si v kvalite stredných odborných škôl Slovenska obhájila svoje minuloročné prvenstvo v Prešovskom kraji.

Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berú do úvahy výsledky externej časti písomných maturitných skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ďalším kritériom pri hodnotení kvality stredných škôl je zamestnanosť absolventov a ich úspešnosť prijímania na vysoké školy. Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach.

Teší nás, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, ktorá v tomto školskom roku oslávi už 63. výročie svojej existencie, je svojou kvalitou v rámci slovenských stredných odborných škôl na 1. mieste. Jej umiestnenie sa na vrchole je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a študijnými výsledkami žiakov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. Cieľom pedagógov je pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách. Veríme, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove bude aj naďalej svojou kvalitou napredovať medzi slovenskými strednými odbornými školami.

***

Prešov 6. augusta 2015

Mgr. Ivana Kurtyová
SPŠE Prešov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.08.2015 / Aktualizované: 06.08.2015 HoreTlačiť