Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SOVY 2015

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa už zapojila do mnohých projektov. Ďalšou veľkou výzvou je spolupráca s americkou IT firmou GlobalLogic je príprava projektu štúdia na IT Akadémii softvérového vývoja (SOVY). Ide o 3-ročné pomaturitné štúdium, v ktorom odborný garant vzdelávania v bude práve firma GlobalLogic, so začiatkom štúdia od septembra 2015.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove bola vybraná firmou ako jediná škola v Prešovskom kraji, ktorá môže participovať na projekte SOVY.

SOVY je určená pre absolventov stredných škôl, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v IT oblasti. Už počas štúdia ako aj po jeho úspešnom ukončení, spoločnosť určite bude ponúkať honorovanú prácu na reálnych firemných softvérových projektoch. Prihlásiť sa do SOVY je veľmi jednoduché. Stačí si otvoriť webovú stránku projektu www.akademiasovy.sk, vyplniť a zaslať prihlášku. Ďalšie podrobné informácie o projekte SOVY, dôležité termíny, často kladené otázky a iné zaujímavosti sa dozviete na spomínanom webovom sídle projektu. Partnerom projektu je firma so sídlom v Košiciach. Táto firma je lídrom v oblasti softvérového výskumu a vývoja, správy systémov a poskytuje služby týkajúce sa inovácií produktového inžinierstva a obsahového manažmentu prostredníctvom svojich centier. Zo svojej centrály v Spojených štátov amerických riadi tieto centrá po celom svete. Je to produktívna a expandujúca firma, ktorá ročne dodáva viac ako 1500 projektov. Základom vzdelávacieho programu SOVY je poskytnúť každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku a osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce. Vzdelávanie bude prebiehať z inovovaných učebných materiálov, ktoré budú dostupné v digitálnej podobe. Trojročné štúdium je založené na prepojení teórie a praxe. Zatiaľ čo v 1. ročníku žiaci nadobudnú potrebné znalosti začínajúceho programátora na pôde školy, 2. ročník ukáže žiakom, čo zahrňuje práca softvérového vývojára a naučí ich ďalšie pokročilejšie koncepty. Polročnou stážou v spoločnosti GlobalLogic si budú môcť v praxi vyskúšať prácu na skutočných softvérových projektoch pre reálnych zákazníkov. 3. ročník štúdia počas stáže hlbšie zdokonalí schopnosť programovať v reálnych projektoch, čím sa podporí konečná profilácia študenta. Štúdium končí záverečnou prácou a udelením titulu Diplomovaný špecialista IT (Dis). Projekt SOVY dáva absolventom stredných škôl prostredníctvom štúdia v SOVY novú možnosť a perspektívu uplatnenie sa na IT trhu práce. Je pre nás zaväzujúce, že našu školu firma GlobalLogic oslovila k spolupráci, a aj takým spôsobom sa môžeme podieľať na vzdelávaní ambicióznych ľudí.

***

Prešov 19. mája 2015

Ing. Slavomír Kožár
riaditeľ školy

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.05.2015 / Aktualizované: 21.05.2015 HoreTlačiť