Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK - september 2015

29.09.2015

Septembrové vydanie regionálneho Magazínu PSK

Magazín PSK - september 2015

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah:

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • Poslanci schválili zadanie územného plánu Prešovského kraja
 • KOCR Severovýchod Slovenska vyhodnotila letné aktivity
 • Knižnica v Prešove oslávila 90. výročie založenia

Agentúra regionálneho rozvoja PSK hodnotila 
Regionálny rozvoj: 2007 – 2013: projekty za 60 miliónov €

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja počas programovacieho obdobia 2007 – 2013 pripravovala a realizovala množstvo projektov pre samosprávny kraj, mestské a miestne samosprávy i ďalšie subjekty. Objem týchto projektov dosahuje 60 miliónov eur.

 • Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK: "Našim prvoradým partnerom bol Prešovský samosprávny kraj, kde sme ... Prešovského samosprávneho kraja."

Agentúra realizovala aj strategické projekty pre kraj, ako napríklad program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, plán rozvoja vidieka, špecializované strategické dokumenty a analytické štúdie. Úzko spolupracovali aj s niektorými obcami na investičných projektoch ako revitalizácie námestí, rekonštrukcie materských a základných škôl.

 • Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK: "Ďalším balíkom, ktorý sme riešili, boli strategické dokumenty ... implementovali tri veľké projekty."

Agentúra regionálneho rozvoja PSK sa sústreďuje už na prípravu zámerov nového programovacieho obdobia 2014 – 2020. Pre obce a mestá je hlavným programom Integrovaný regionálny operačný program, s ktorým chce agentúra pomôcť samosprávam.

« obsah

Jingel – PSK

Zadanie územného plánu PSK schválené
Zastupiteľstvo PSK: Dôraz na dopravnú infraštruktúru

Poslanci krajského zastupiteľstva na septembrovom rokovaní odsúhlasili Zadanie územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Pôvodný územný plán bol schválený ešte v 90-tych rokoch a nevyhovuje dnešným spoločenským požiadavkám.

 • Pavel Hudáček, predseda komisie územného plánovania pri Z PSK: "Územný plán má vlastne až šesť etáp, to znamená, že sme niekde v polovičke ... bol čo najlepšie spracovaný."
 • Jaroslav Lizák, vedúci oddelenia ÚPaŽP PSK: "Výsledkom schválenia zadania je, že teraz má ... koncept územného plánu."

Zároveň bude prebiehať aj prerokovanie dopadov územného plánu na životné prostredie. Všetky dotknuté samosprávy a organizácie budú informované a vyzvané na pripomienkovanie. Ide o vyše tisíc subjektov. Krajský parlament zároveň schválil dve územné prognózy - Generel dopravnej infraštruktúry PSK a Koncepciu dopravy vo verejnom záujme pre PSK.

 • Pavel Hudáček, predseda komisie územného plánovania pri Z PSK: "Hovorí sa, že kde nie je cesta ... rozvoj turizmu, cestovného ruchu."
 • Jaroslav Lizák, vedúci oddelenia ÚPaŽP PSK: "My sme napríklad pri týchto dvoch územných prognózach pomerne intenzívne zaoberali cyklodopravou ... automaticky prenáša do konceptu."

Druhá územná prognóza sa dotýka organizácie dopravy na území kraja. Prioritou kraja je železničná doprava. V praxi to teda znamená, že autobusové spoje a ďalšie oblasti dopravy sa majú prispôsobiť železnici a nie naopak. Územné prognózy sú podkladové materiály a slúžia na hlbšie preskúmanie niektorých častí územného plánu.

« obsah

Jingel - Levoča

Svetový deň cestovného ruchu v Levoči
Cestovný ruch: Vyhodnotené boli letné aktivity KOCR

Na Námestí majstra Pavla v Levoči sa 25. a 26. septembra konali oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. Súčasťou programu bolo vyhodnotenie letných súťaží na podporu cestovného ruchu v regióne, ktoré pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Ceny si prevzali víťazi súťaží Legendarium, Objavuj Prešovský kraj a Cyklopátrania.

 • Martin Janoško, výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Ten záujem bol ... v letných mesiacoch."
 • Barbora Čechová, KOCR Severovýchod Slovenska: "Z Legendária máme samozrejme veľmi veľkú radosť ... desaťtisíc stiahnutí."

V rámci letných aktivít sa KOCR snažila zapojiť do jednotlivých aktivít čo najviac ľudí. Štruktúra súťaží bola zameraná na rodiny s deťmi, mladú generáciu, priaznivcov turistiky. Žrebovanie víťazov prebehlo pod dohľadom notára na Úrade PSK a ceny boli lákavé – víkendové pobyty, tablety či bicykel.

 • Matej Kováč, víťaz súťaže Legendárium: "Hlavným motivátorom bol náš ... krásne výlety sme urobili."
 • Katarína Zajacová, víťazka súťaže Cyklopátranie: "K tomu súťaženiu ... bolo nám tam veľmi dobre."
 • Vladimír Sedlák, víťaz súťaže Putovanie: "Trebalo navštíviť 250 bodov ... okrem Gerlachovského štítu."

Súčasťou osláv Dňa cestovného ruchu v Levoči bola prezentácia remesiel, ochutnávky jedál i hudobný program. A pre všetkých ešte jedno pozvanie - do letného spoznávania prešovského kraja sa budete môcť vďaka Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zapojiť opäť o rok.

« obsah

Jingel - Kežmarok

Umelecká škola v Kežmarku má nové učebne
Školstvo: Pomohol projekt Moderna a tradícia 

Moderna a tradícia – to je názov projektu, ktorý realizovala Stredná umelecká škola v Kežmarku. Záverečná aktivita projektu – konferencia, sa konala 26. septembra. Hodnota celého projektu presiahla 400 tisíc eur. Umožnil realizovať na škole množstvo aktivít – vzdelávanie pedagógov, rozvoj ich jazykových znalostí, aktivity na posilnenie schopností žiakov s cieľom uľahčiť im prestup na vysokú školu a vstup na trh práce.

 • Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ Kežmarok: "Učitelia si pripravili ... ktoré sme si zadovážili."

Špecifickým cieľom bolo zriadenie laboratórií a modernizácia odborných učební, zavedenie nových technológií a inovatívnych metód do vyučovania. Ako napríklad Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn, zariadenie textilnej dielne, vybavenie stolárskej dielne a odbornej učebne pre reštaurátorov či keramickej dielne ... cca 10 000 eur.

 • Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ Kežmarok: "Hlavný prínos projektu ... grafickými softvérmi."
 • Ukážka – módna prehliadka

Na záverečnej konferencii nechýbala módna prehliadka žiačok školy v kostýmoch zhotovených v rámci projektu a výstava prác žiakov zo štyroch projektových plenérov.

« obsah

Jingel - Prešov

Prešovská knižnica jubiluje
Kultúra: Čitateľom slúži už 90 rokov

Prešovskú Knižnicu Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove navštívili celé generácie čitateľov. Je už jubilujúcou prababkou, keďže sa dožíva 90-tin. Oslavy okrúhleho jubilea sa konali v rámci podujatia Prešov číta rád 23. – 25. septembra. Bol to čas bilancovať, ale pozrieť sa aj na nové výzvy.

 • Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove: "My sa snažíme, celý náš kolektív ... tvária a pohybujú ako doma."

Prešovskí knihovníci pripravili pre svojich priaznivcov a čitateľov mnoho aktivít – prednášky, prezentácie kníh, čítanie a do krajského mesta Prešov prišli aj mnohí zaujímaví autori a literárni tvorcovia.

 • Peter Holka, spisovateľ: "Špeciálne tejto prešovskej knižnici ... najmä od slovenských autorov."
 • Dado Nagy, odborník na lieratúru: "Pre mňa je tá prešovská ... obrovské srdce a obrovskú dušu."
 • Petra Nagyová-Džerengová, spisovateľka: "Ja si myslím, že knižnice sú skvelé ... naďalej vydrží."
 • Marta Skalková, riaditeľka knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove: "Želáme si, aby sme mali ešte veľa peňazí ... nadšenia pre našu robotu."

« obsah

Jingel - Prešov

Cyklopátranie vyvrcholilo v Prešove
Turizmus: Cyklistov neodradil ani dážď

V nedeľu 19. septembra si to do Prešova namierili cyklisti, aby ukončili letné cyklopátranie po Prešovskom kraji. Druhý ročník podujatia pripravila v rámci letných aktivít na podporu cestovného ruchu Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Cyklisti pomocou mapy a vo vyhradenom časovom limite mali prejsť čo najviac bodov záujmu, ktoré sa nachádzali v Prešove a jeho okolí a na takomto bode získať pečiatku. Cyklopátrači si vybrali trasu a jej dĺžku podľa svojej chuti a schopností. Cyklopátranie sa tento rok konalo v okolí Medzilaboriec, Bardejova, Levoče, Pienin a Prešova. Celkovo sa do cyklopátrania zapojilo vyše 300 priaznivcov cykloturistiky.

« obsah

Jingel - Bardejov

Dožinkové slávnosti v Bardejove
Spoločnosť: Tradícia poľnohospodárov ožila

Takýto alegorický sprievod poľnohospodárskej techniky bol začiatkom dožinkových slávností regiónov Šariša, Zemplína a Spiša. Tie sa konali 20. septembra na Radničnom námestí v Bardejove pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Ochutnávka dožinkových jedál, výstava poľnohospodárskej techniky, ale aj živých zvierat, prezentácia regiónov a bohatý kultúrny program bol návratom k tradičnému ukončeniu poľnohospodárskej sezóny.

 • Ukážka vystúpenie – 6 sek.

« obsah

Jingel - PSK

Deň otvorených dverí PSK
Samospráva: Pozvánka na 27. októbra

Prešovský samosprávny kraj pripravil na koniec októbra opäť deň otvorených dverí. Úrad Prešovského vyššieho územného celku a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti – knižnice, múzeá i školy otvoria svoje dvere širokej verejnosti v utorok 27. októbra. Prijmite pozvanie a príďte na úrad PSK, kde v tento deň na vás bude čakať bohatý a pestrý sprievodný program. Informácie o podujatí a zoznam organizácií v pôsobnosti kraja, ktoré sa zapoja do tohto dňa sa dozviete na webovej stránke po-kraj.sk.

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.09.2015 / Aktualizované: 29.09.2015 HoreTlačiť