Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vedú gymnáziá a elektrotechnické školy

09.05.2014

Budúci týždeň čakajú na žiakov prijímacie skúšky

Kým maturanti sa už intenzívne pripravujú na ústne maturitné skúšky, na deviatakov čakajú v pondelok 12. mája prijímacie skúšky na stredné školy. Na 80 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa prihlásilo spolu 10 499 záujemcov na oba termíny prijímacích pohovorov. Na pondelkový termín sa hlási 6 637 žiakov a o druhý termín, vo štvrtok 15. mája, má záujem 4 158 deviatakov.

Tradične najväčší záujem je o gymnáziá, na ktoré si podalo prihlášku spolu 2 057 uchádzačov, čo predstavuje 19,59 %. Stále vysoký záujem majú žiaci aj o obchodné a hotelové akadémie a školy, ktoré ponúkajú odbory v oblasti služieb – manažment regionálneho cestovného ruchu, kuchár, čašník, servírka. Z technických odborov v Prešovskom kraji suverénne vedie elektrotechnika. Na školy s týmto zameraním, ktoré dosahujú výrazné úspechy v rámci Slovenska, sa hlási 1 373 záujemcov. O odbory stavebníctvo, geodézia a kartografia má záujem 796 deviatakov.

Medzi odbory so slabším záujmom už dlhodobo patria veterinárne vedy, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, technická a aplikovaná chémia.

„Naše školy by boli schopné prijať o dvetisíc žiakov viac,“ konštatuje predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Aj to je jeden z dôvodov, prečo samosprávny kraj pripravuje už od septembra v niektorých okresoch racionalizáciu školstva. Týka sa to Humenného a Sabinova. V Sabinove sa však budú školy len sťahovať a vytvoria spojenú školu. V Humennom Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska síce zanikne, ale prijímacie skúšky na odbory biotechnológia a farmakológia a technické lýceum riadne prebehnú a odbory bez zmien od septembra prevezme SOŠ technická.

***

Prešov 9. mája 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.05.2014 / Aktualizované: 12.05.2014 HoreTlačiť