Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stretnutie riaditeľov ZŠ a ambasádorov SPŠE v Prešove

20.10.2014

Elektrotechnici ponúkajú spoluprácu

Na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove sa 8. októbra uskutočnilo prvé stretnutie riaditeľov základných škôl a ambasádorov SPŠE. Jeho cieľom bolo ponúknuť základným školám spoluprácu SPŠE v netradičných a zaujímavých formách.

V prvej časti stretnutia riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, prezentoval ciele stretnutia v súvislosti s požiadavkami a nárokmi na žiaka ako aj učiteľa vo vzdelávaní. Zo strany SPŠE boli ponúknuté veľmi zaujímavé aktivity, z ktorých by si každá základná škola mohla vybrať tie, ktoré sú pre žiakov, ale aj učiteľov realizovateľné.V druhej časti účastníci stretnutia navštívili odborné učebne, kde im boli predstavené inovatívnejšie formy výučby matematiky, anglického jazyka a odborných predmetov. Na záver prebehla veľmi živá diskusia na tému vzdelávania žiaka a jeho budúcnosti. Boli navrhnuté aj ďalšie kroky obidvoch zúčastnených strán k realizácií jednotlivých aktivít, ktoré boli počas stretnutia prezentované.

Všetci prítomní vyjadrili potrebu venovať sa problematike vzdelávania sa nielen žiakov, ale aj učiteľov, aby absolventi stredných škôl boli čo najlepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce. Toto stretnutie považujeme za začiatok komunikácie a dúfame, že sa pridajú k nám aj ďalšie základné školy, ktoré využijú ponuku SPŠE.

***

Prešov 20. októbra 2014

Ing. Anna Dlugošová
SPŠE Prešov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.10.2014 / Aktualizované: 21.10.2014 HoreTlačiť