Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stredoškolská burza informácií s novinkou

05.12.2014

Burza informácií na SOŠ technickej v Prešove

Na Strednej odbornej škole technickej, Volgogradská 1 v Prešove sa v utorok 9. decembra uskutoční burza informácií pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Cieľom burzy je prezentovať budúcim študentom vybrané stredné školy, ktoré ponúkajú zaujímavé a perspektívne študijné a učebné odbory.

Záujemcom sa predstaví spolu deväť prešovských stredných škôl v pôsobnosti krajskej samosprávy – Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická, SPŠ stavebná, SPŠ strojnícka, SPŠ na Bardejovskej 24, Stredná odborná škola (SOŠ) dopravná, Spojená škola na Kollárovej 10, Spojená škola na Ul. Ľ. Podjavorinskej a hostiteľská SOŠ technická na Volgogradskej 1.

Pre deviatakov a ich rodičov, ale aj pre výchovných poradcov, bude pripravené množstvo informácií a takisto poradenstvo pre voľbu povolania. „Okrem ukážok študijných a učebných odborov privedie každá škola aj zástupcu zamestnávateľa, s ktorým aktívne spolupracuje. Chceme aj takto rodičom konkrétne dokázať možnosti uplatnenia absolventov školy v praxi,“ približuje význam burzy vedúci odboru školstva PSK Karol Lacko. Ako zdôrazňuje, prezentovať sa budú kvalitné školy: „Sú to skutočne vynikajúce školy, ktoré majú žiakom čo ponúknuť. Napríklad SPŠ elektrotechnická je už dva roky druhou najlepšou odbornou školou na Slovensku.“

Burza informácií na SOŠ technickej, Volgogradská 1, potrvá od deviatej do 14-tej hodiny. Pripravil ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov v spolupráci s SOŠ technickou. „Vstup je voľný pre všetkých záujemcov. Budeme radi, ak príde čo najviac žiakov a rodičov, aby o výbere strednej školy rozhodovali zodpovedne a kvalifikovane. Priamo na burze im školy ponúknu množstvo informácií o svojich odboroch a vysvetlia možnosti budúceho uplatnenia. Je dôležité, aby deti študovali na školách, z ktorých potom nájdu uplatnenie,“ pozýva verejnosť na burzu riaditeľka prešovského úradu práce Alena Krištofíková.

***

Prešov 5. decembra 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.12.2014 / Aktualizované: 05.12.2014 HoreTlačiť