Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SPŠE Prešov členom IT VALLEY – SAP ACADEMY

08.09.2014

SPŠE Prešov sa ako prvá stredná škola v našom regióne stala členom IT VALLEY – SAP ACADEMY

Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP nadviazali na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti ICT a vytvárania nových pracovných miest v ICT sektore z minulých rokov. Podpísaním memoranda o porozumení a spolupráci v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia, ktorého signatári sú Košice – IT Valley a SAP, Slovensko oficiálne spustilo dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA. SPŠE v Prešove sa ako jediná stredná škola v našom regióne stala súčasťou IT VALLEY – SAP ACADEMY.

Vyučujúce odborných ekonomických predmetov (Ing. Ljuba Krišová, Ing. Vladimíra Pastirová) sa 1. júla zúčastnili prvého veľkého školenia SAP ACADEMY – SAP Overview. Postupne budú prechádzať školeniami v jednotlivých moduloch, aby mohli adekvátnym a odborným spôsobom zakomponovať a viesť výučbu SAP v odborných ekonomických predmetoch odboru TIS, ELE a IST na požadovanej úrovni a umožniť tak študentom školy získať vedomosti a zručnosti v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu a umožniť tak žiakom možnosť získavania certifikátov v danej oblasti.

Jeho realizáciou vo výchovno-vzdelávacom procese vytvorí škola potenciál a možnosť pre študentov uplatniť sa v praxi. Košický a prešovský región v strednodobom horizonte vytvorí 900 – 1 200 nových pracovných miest v oblasti podpory systému SAP (od administrácie, cez vývoj v ABAP-e, návrh business procesov, implementáciu a podporu jednotlivých modulov systému až po tzv. super užívateľov pre jednotlivé moduly systému pracujúcich v tzv. Shared Servis Centrách). Tieto nové pracovné miesta by mohli vzniknúť vo viacerých spoločnostiach združených v Košice IT Valley a ďalších spoločnostiach plánujúcich využiť ohromný tvorivý potenciál študentov SPŠE.

Spoločnosť SAP (NYSE:SAP) je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako dvanástim miliónom zákazníkov z celého sveta.

Spoločnosť SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992 (založená v roku 1972), poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom prostredí. Riešenia SAP sú plne lokalizované pre slovenské jazykové a legislatívne prostredia. Spoločnosť SAP umožňuje používateľom aj organizáciám účinnejšie spolupracovať a efektívnejšie využívať podnikové informácie a pomáha im tak udržať si náskok pred konkurenciou.

***

Prešov 8. septembra 2014
Ing. Vladimíra Pastirová
SPŠE Prešov

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.09.2014 / Aktualizované: 10.09.2014 HoreTlačiť