Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK získal výhodný úver od EIB

18.12.2014

Úver 25 miliónov € od EIB

Suma 25 miliónov eur podporí rozvojové zámery kraja

Prešovský samosprávny kraj získal od Európskej investičnej banky (EIB) 25 miliónov eur na financovanie rozvojových zámerov kraja. Úverovú zmluvu 18. decembra v Luxemburgu podpísal predseda PSK Peter Chudík a viceprezident EIB László Baranyay.

Úver bude čerpaný počas nasledujúcich troch rokov postupne, v maximálne piatich tranžiach. Splatnosť úveru je 25 rokov, ale prvá splátka istiny je naplánovaná až na rok 2018. “Úrok na úrovni 0,68 percenta je mimoriadne výhodný. Bola by škoda nevyužiť to. Úver nám umožní realizovať naše rozvojové zámery,” približuje Peter Chudík. Financované projekty budú zamerané na obnovu regionálnej cestnej siete, rozvoj vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych zariadení, podporu opatrení energetickej úspory a predchádzaniu záplav.

„Prvú tranžu, v objeme 8,3 milióna eur, budeme čerpať v roku 2015. Hneď začiatkom roka definitívne rozhodneme, ktoré investičné zámery prefinancujeme z tohto úveru. Určite medzi nimi nebude chýbať rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade, ktorá zahŕňa aj novú expozíciu pre vzácny unikát - Kniežaciu hrobku z Popradu. Prostriedky použijeme aj na dofinancovanie modernizácie Šarišskej galérie v Prešove či humenského múzea,“ vysvetľuje predseda PSK.

Súbežne a komplementárne s touto pôžičkou Európska investičná banka podporí investičnú prípravu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľnej energie prostredníctvom programu ELENA, financovaného EÚ. Ide o sumu približne jeden milión eur, ktorý Prešovskému kraju a zaangažovaným mestám a obciam umožní zvýšiť energetickú výkonnosť investíciou vo výške 60 miliónov eur.

Pán László Baranyay, viceprezident EIB zodpovedný za úvery poskytované Slovensku, uviedol: “Finančné prostriedky EIB, poskytnuté Prešovskému regiónu za priaznivých podmienok, budú slúžiť na zlepšenie infraštruktúry najľudnatejšieho regiónu Slovenska. EIB je cťou podporiť kľúčové ciele rozvoja regiónu - zvýšiť kvalitu života jeho občanov, posilniť konkurencieschopnosť regiónu a vytvoriť nové pracovné príležitosti.“

Súčasný úver stavia na vynikajúcej spolupráci medzi EIB a Prešovským regiónom, ktorá sa začala v roku 2006 vďaka úveru vo výške 1,3 mld. korún (34 miliónov eur). Prvý úver EIB bol použitý na financovanie zlepšenia miestnej infraštruktúry v oblasti dopravy, kultúry a sociálnych služieb.

Zadlženosť Prešovského kraja v súčasnosti dosahuje 25,15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Aj po vyčerpaní celého úveru dosiahne dlh maximálne 36,96 %, pričom maximálny limit je do 60 %.

***

Prešov 18. decembra 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.12.2014 / Aktualizované: 19.12.2014 HoreTlačiť