Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mesiac v Portugalsku

11.09.2014

Potvrdenie schopností študentov informačných a sieťových technológií pri práci v zahraničí

V čase od 07. júna do 06. júla 2014 sa 16 študentov z našej školy, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci IVT (Initial Vocational Training). Projekt s názvom „Potvrdenie schopností študentov informačných a sieťových technológií pri práci v zahraničí“ bol realizovaný v portugalskom meste Braga.

Vybraní študenti boli rozdelení do desiatich firiem v rôznych častiach mesta, v ktorých odpracovali 18 pracovných dní po 6 hodín denne. Počas práce vo firmách si rozvinuli svoje odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií. Zamerali sa hlavne na vývoj a tvorbu web stránok, aktualizáciu aplikačného softvéru pre dizajnérsku firmu, prácu s hardvérom, inštalovanie softvéru, servis počítačov, technické poradenstvo, používanie online nástrojom, e-commerce, aplikačných softvérov, vytváranie a spracovanie databáz, programovanie v MySQL, programovanie v C,C++ a v neposlednom rade sa zamerali aj na vytváranie video sekvencií. Študenti tak nadobudli pracovné návyky a jazykové zručnosti, ktoré boli pri práci v zahraničí nevyhnutné. Výsledné kladné hodnotenia zástupcami firiem sú dôkazom toho, že naši študenti sú schopní pracovať v inojazyčnom prostredí , adaptovať sa na pracovné postupy a nové prostredie.

Mesačný pobyt v Portugalsku nebol však len o práci a učení. Študenti mali jedinečnú možnosť spoznať kultúru a krásy Bragy a severného Portugalska. Navštívili krásne historické mesto Porto, rodisko Portugalska Guimaraes, národný park Geres, ktorý je plný nádherných miest a vodopádov, prímorské mesto Viana do Castelo a pláže pri Atlantickom oceáne.

Študenti, ktorí túto stáž absolvovali, sa vrátili plní nových zážitkov, postrehov a skúseností. Mesiac v Portugalsku bol pre nich dobrou skúsenosťou a prínosom. Študenti tak využili svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti získané štúdiom v praxi, overili si svoje schopnosti v reálnom pracovnom prostredí, zlepšili si svoje jazykové schopnosti a charakterové vlastnosti, posilnilo sa ich odborné a jazykové sebavedomie, rozšíril sa ich kultúrny obzor a keďže absolvovali takúto zahraničnú stáž, zvýšila sa ich validita na trhu práce. Aspoň na chvíľu boli súčasťou pracovného kolobehu, riešili každodenné pracovné úlohy a problémy, ktoré bravúrne zvládali. Študenti veľmi ocenili hlavne pozitívny prístup svojich mladých portugalských kolegov či kolegýň, ich kreativitu a zmysel pre estetiku. Spoznali tak mentalitu Portugalcov, ktorí im mnohokrát ukázali svoju „bláznivú stránku“.

Ako hovorí jeden z účastníkov stáže: „Chcem sa vrátiť. Portugalsko sa pre mňa stalo mimoriadne zaujímavou krajinou. Dostal som dreamjob. Vytváral som webové sídla a grafické koncepty so skvelým kolektívom kolegov a kolegýň. Sedenie za počítačom som vo večerných hodinách kompenzoval hodinami tanca, kde som spoznal množstvo zaujímavých ľudí, ktorí mi ešte viac dovolili preniknúť do ich kultúry a zvyklosti. Pozvanie na ďalšiu návštevu som od nich už dostal, a tak si sporím na letenku. Tudobem! (Všetko dobré!)“

***

Prešov 11. septembra 2014

Mgr. Bibiána Roguľová
Ing. Mária Šandrejová
Mgr. Jana Pavlišaková

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.09.2014 / Aktualizované: 11.09.2014 HoreTlačiť