Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majetok bude predaný vo verejnej súťaži

05.05.2014

Župan nepodpísal dve uznesenia

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík nepodpísal dve uznesenia, ktoré schválili poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom poslednom zasadnutí 22. apríla. Obe uznesenia sa týkajú majetku, dokonca tej istej strednej školy.

Poslanci najprv uznesením 45/2014 schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku v správe Obchodnej akadémie v Bardejove - objekt bývalých učební s pozemkom. V druhom uznesení 48/2014 krajský parlament odsúhlasil predaj pozemku, ktorý takisto spravuje obchodná akadémia, priamo do vlastníctva súkromnej osoby ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Problém je v tom, že oba pozemky bezprostredne susedia. Predávaný pozemok o výmere 247 m2 má hranicu priamo po dĺžke stavby – učební obchodnej akadémie, ktoré majú byť predané v obchodnej verejnej súťaži. Predaj pozemku by zamedzil vlastníkovi stavby bezproblémový prístup k budove, napríklad za účelom jej udržiavania a nevyhnutných úprav.

„Obe uznesenia sa navzájom negatívne ovplyvňujú a predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa by mohol výrazne sťažiť, možno až zmariť efektívny predaj prebytočného majetku samosprávneho kraja,“ upozorňuje predseda samosprávneho kraja Peter Chudík.

Prevod pozemku o výmere 247 m2 do vlastníctva konkrétnej fyzickej osoby rozdielnej od prípadného víťaza obchodnej verejnej súťaže je podľa predsedu PSK nevýhodný: „Samosprávny kraj je povinný hospodáriť s majetkom vyššieho územného celku v prospech rozvoja územného celku a tiež musí chrániť majetok pred znehodnotením. Preto som sa rozhodol uznesenia nepodpísať. Majetok predáme vcelku a transparentne formou obchodnej verejnej súťaže,“ uzavrel Peter Chudík.

***

Prešov 5. mája 2014

Veronika Fitzkeová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.05.2014 / Aktualizované: 05.05.2014 HoreTlačiť