Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK - november 2014

02.12.2014

Novembrové vydanie regionálneho Magazínu PSK

Magazín PSK - november 2014

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah:

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • Zdravá nemocnica – nemocnica v Ľubovni
 • Kraj chce budovať sieť cyklotrás
 • Investície do oblasti sociálnych služieb

Ľubovnianska nemocnica má 50 rokov
Zdravotníctvo: Nemocnicu zriaďujú PSK a Stará Ľubovňa

Nemocnica v Starej Ľubovni si 30. októbra pripomenula 50. výročie svojho vzniku. Na slávnostnej konferencii bol priestor na hodnotenie, ale aj vízie a zámery do ďalších rokov. Ľubovnianska nemocnica slúži pre pacientov a klientov z mesta i širokého okolia.

 • Peter Bizovský, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice: "Keď k nám chodilo niekedy necelých osemtisíc ľudí... minimálne dobre."

Dnes patrí nemocnica v Starej Ľubovni zároveň medzi najväčších zamestnávateľov v regióne – pracuje v nej okolo 450 ľudí. Zriaďovateľom nemocnice bol od roku 2003 Prešovský samosprávny kraj. Dnes ide o jedinú nemocnicu na Slovensku, ktorú zriaďujú dve samosprávy – Prešovská krajská samospráva a mesto Stará Ľubovňa.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Ľubovnianska nemocnica... dnes sa hovorí o nich v superlatívoch."

Nemocnica poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom manažmentu nemocnice v Starej Ľubovni je predovšetkým...

 • Peter Bizovský, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice: "Udržať tú kvalitu, možno aj zlepšovať... tam by sme sa chceli posunúť."
 • Peter Chudík, predseda PSK: "Celý úspech je nemocnica ako taká... aj to okolie lieči."

« obsah

Jingel - Medzilaborce

Vyšší štandard bývania v Kalinove
Sociálne veci: Lepšie podmienky vďaka EÚ

Centrum sociálnych služieb v Kalinove prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Prešovský samosprávny kraj investoval do modernizácie zariadenia vyše 730 tisíc eur. Investícia sa zrealizovala vďaka nenávratnému finančnému príspevku Európskej únie. Kraj z rozpočtu prispel sumou 37 tisíc eur, čo je 5 % z nákladov.

 • Milan Burcin, riaditeľ CSS Kalinov: "Riešila sa hlavne kvalita ubytovania klientov... kapacita zo šesť na desať."

Okrem toho sa investovalo do rekonštrukcie a modernizácie kanalizácie, dažďových zvodov, čističky odpadových vôd a oplotenia. Pribudli nové priestory pre poskytovanie terapie - oddelenie rehabilitácie a terapeutická miestnosť snoezelen.

 • Milan Burcin, riaditeľ CSS Kalinov: "Prestavba prebiehala, samozrejme, počas prevádzky... vo všetkých objektoch."

Centrum sociálnych služieb Kalinov poskytuje sociálne služby podľa individuálnych potrieb klientov. Tí môžu využívať arteterapiu, muzikoterapiu, stolársku dielňu, vyšívanie, tkanie, a ďalšie typy terapie. Klienti v centre môžu využiť služby ako kaderníctvo, pedikúru, kozmetiku a tiež masérske služby.

« obsah

Jingel - PSK

Kraj získal Zlatý erb po šiestykrát
www.po-kraj.sk: PSK má najlepšiu webovú stránku

Internetová stránka Prešovského samosprávneho kraja získala v súťaži Zlatý erb 2014 po šiestykrát zlaté ocenenie v kategórii Najlepšia stránka samosprávneho kraja. Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2014 sa uskutočnilo 12. novembra počas medzinárodného kongresu ITAPA 2014 v Bratislave. V troch hlavných kategóriách súťaže sa víťazmi okrem PSK stali aj mesto Bratislava a obec Ľubica. Prešovská VÚC-ka tento rok získala aj druhé miesto v kategórii Najlepšia bezbariérová stránka samospráv.

« obsah

Jingel - PSK

Cieľ: hustá sieť cyklotrás
Cestovný ruch: Cyklotrasy - súčasť európskych cyklociest

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa 18. novembra stretli zástupcovia samospráv a odborníci na oblasť cykloturistiky zo všetkých okresov kraja, aby riešili a hľadali možnosti vytvárania nových cyklistických trás. Tie môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v našom kraji.

 • Štefan Bieľak (Spišská Belá), podpredseda PSK: "Prešovský samosprávny kraj má ambíciu vytvoriť... či už finančne ale aj vlastne technicky."
 • Michal Sýkora (Štrba), poslanec PSK: "Je na aktivitách každého okresu, každej samosprávy, aby... majú blízko k cyklistike."

V súčasnosti je na území Prešovského kraja približne 85 cyklistických trás s dĺžkou okolo 1500 kilometrov. Kraj má ambíciu tieto trasy zosieťovať a prepojiť. Rovnako by mali byť súčasťou medzinárodnej siete cyklochodníkov.

 • Michal Sýkora (Štrba), poslanec PSK: "Čo sa týka takej analýzy, že ako to vlastne v kraji je... budovali tam, kde sú potrebné."

Najväčšia hustota cyklotrás je v oblasti Vysokých Tatier, Levočských vrchov, Pienin a v okolí krajského mesta Prešov. Záujem zapojiť sa do budovania cyklotrás prejavili takmer všetky miestne a mestské samosprávy v kraji.

« obsah

Jingel - PSK

Cestári sú na zimu pripravení
Doprava: O zimné cesty sa bude starať 108 áut

Na zimné obdobie sa pripravujú aj cestári zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Do boja so zimou je pripravených 470 pracovníkov, 108 vozidiel na 108. okruhoch a pripravených je aj 80 % zásob soli a posypového materiálu. Ich pripravenosť stojí aj na súčinnosti a spolupráci s vodičmi na cestách.

 • Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK: "Tento súzvuk medzi vodičmi a nami musí existovať... a kde by sme chceli, aby boli."

Vodiči musia svoju jazdu vždy prispôsobiť stavu vozovky a počasiu, ktoré sa v zime môže podpísať pod zjazdnosť ciest. Na zimnú údržbu sú vynakladané nemalé finančné prostriedky.

 • Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK: "Rezerva u nás vytvorená na príslušné zimné obdobie... závisí od ďalších dní."

« obsah

Jingel - PSK

Súťaž časopisov stredných škôl
Školstvo: Najlepší časopis - Gymploviny z Ľubovne

V Prešove sa 19. novembra konalo vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov škôl na území Prešovského samosprávneho kraja. V tomto roku sa do súťaže stredoškolských časopisov prihlásilo spolu 19 škôl, najviac ich bolo z Prešova - päť. Podľa odbornej poroty najlepší stredoškolský časopis v kraji vydáva Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni pod názvom Gymploviny.

 • Katarína Ščigulinská, redakcia Gymploviny – 1. miesto: "Práve tento rok sme oslavovali 15-te výročie... maturanti a profesori."

Druhé miesto si vybojoval Gymoš z Bardejova a tretie časopis Stretnutia kežmarských gymnazistov.

 • Patrícia Biathová, redakcia Gymoš – 2. miesto: "Časopis Gymoš je vlastne... 30 redaktorov, šéfredaktor."
 • Dávid Javorský, redakcia Stretnutie – 3. miesto: "Prezentujeme, čo sa deje na škole... ako sa žiaci vyjadrujú."

 

Novinári – porotcovia spolu so študentmi hodnotili a rozoberali úroveň jednotlivých časopisov a dávali im námety ako zlepšiť ich novinársku tvorbu. Okrem prvých troch miest boli odovzdané aj ceny za nápaditosť, najlepšiu titulnú stranu, najlepší grafický vizuál, objav roka, skokan roka a haluz roka. Prvé tri miesta získali dotáciu na vydávanie časopisu vo výške 300, 200 a 100 eur.

« obsah

Jingel - Prešov

Slnečný dom v Prešove má snoezelen
Sociálne veci: Terapeutická miestnosť pomáha klientom

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom v Prešove otvorilo 6. novembra terapeutickú miestnosť snoezelen. Multisenzorická miestnosť snoezelen stála vyše 12 tisíc eur a klientom poskytuje nádherné zmyslové zážitky pomocou vysoko technologických produktov, ktoré u klienta spôsobujú pocity pohody, uvoľnenie, privádzajú ho k relaxácii. Tiež sa aktivizuje a prebúdza záujem, vyvolávajú spomienky, odbúrava strach a prináša istotu – veď posúďte sami...

 • Ukážka

« obsah

Zdravotnícka škola má 65 rokov
Školstvo Zdravotníci majú slúžiť a pomáhať

Stredná zdravotnícka škola v Prešove vychováva stredný zdravotnícky personál už 65 rokov. Výročie si škola pripomenula slávnostným večerom v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Škola je jednou z mála na Slovensku, ktorá pripravuje budúcich pracovníkov v oblasti zdravotníctva. „Slúžiť a pomáhať“ - je základným krédom tejto školy už od svojho vzniku v roku 1949 a v tomto duchu sú žiaci pre svoje budúce povolanie – poslanie, pripravovaní.

« obsah

Lesnícka škola v Prešove s 50-tkou
Školstvo

Aj Stredná odborná škola lesnícka v Prešove si tento rok 13. novembra slávnostnou akadémiou pripomenula 50-te výročie vzniku. Okrem kultúrneho programu boli ocenení aj zaslúžili pracovníci tejto školy. Škola pripravuje odborníkov pre hospodárenie s lesnými porastmi a ich ochranu.

« obsah

Deň otvorených dverí na Košickej
Školstvo: Odbory pre kreatívnych žiakov

Stredná odborná škola na Košickej ulici v Prešove otvorila svoje brány záujemcom o štúdium i širokej verejnosti 14. novembra. Žiaci predstavili svoj kreatívny školský priestor, keďže škola je zameraná na vyučovacie odbory ako je propagačná grafika, fotografický dizajn, kaderník, vizážista a podobne. Záujemcovia mohli vidieť, ale aj si vyskúšať, čo všetko im škola do ďalšieho života ponúka.

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.12.2014 / Aktualizované: 02.12.2014 HoreTlačiť