Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK - december 2014

05.01.2015

Decembrové vydanie regionálneho Magazínu PSK

Magazín PSK - december 2014

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah:

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • Poznáme laureátov Ceny PSK a Ceny predsedu PSK
 • Kraj podpísal dohodu s Autonómnou oblasťou Vojvodina
 • Aký bol rok 2014?

Cena PSK: Laureátmi Žampa, Milk-Agro a PKO Prešov
Cena predsedu PSK: Laureátmi dobrovoľní hasiči, Kmec a Dugas

V Divadle Jonáša Záborského sa 11. decembra konalo v poradí už 11-te slávnostné udeľovanie Cien Prešovského samosprávneho kraja a Cien predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Regionálna samospráva udeľuje ocenenie osobnostiam, kolektívom a organizáciám, ktoré sa pričinili o rozvoj a zviditeľnenie regiónu, alebo majú výnimočný prínos pre život v našom kraji.

 • ukážka program - 10 sek.

Laureátom Ceny Prešovského samosprávneho kraja sa stal lyžiar Adam Žampa za mimoriadne športové úspechy a reprezentáciu Slovenska na zimnej olympiáde v Soči.

 • Iveta Gibódová, predsedníčka Žampa Ski Club Vysoké Tatry: "Bol veľmi poctený... samosprávnemu kraju."

Cena PSK bola udelená spoločnosti Milk – Agro. A to za dosiahnuté podnikateľské výsledky, zvyšovanie ekonomického potenciálu regiónu a reprezentáciu kraja.

 • Marek Kunda, MILK - AGRO, s. r. o.: "Pocity sú len prijemné... na slovenskom trhu."

Za dlhoročné úsilie vynakladané na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúrnu osvetu a propagáciu kraja bola udelená Cena PSK Parku kultúry a oddychu v Prešove.

 • Emil Chlapeček, riaditeľ PSK: "Dnešné ocenenie vnímam ako... všetkým vďaka."

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík udelil Cenu predsedu PSK Krajskému výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove a to za dlhoročnú prácu pri záchrane ľudského zdravia, životov a materiálnych hodnôt.

 • Marián Rušín, predseda Krajskej organizácie DPO: "Verím tomu, že táto cena... poslania bol naplnený."

Za zásluhy o vybudovanie prešovského kardiocentra, zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov si Cenu predsedu PSK prevzal lekár - kardiológ Ján Kmec.

 • Ján Kmec, lekár - kardiológ: "Som poctený ako som hovoril... bolo menej a menej."

Kraj sčasti vnímame aj prostredníctvom fotografií. Aj tých, ktoré urobil Dionýz Dugas. Známy fotograf sa stal laureátom Ceny predsedu PSK za propagáciu života obyvateľov a jedinečných miest Prešovského kraja.

 • Dionýz Dugas, fotograf: "Je to tak ako s fotografiou... silne zaväzujúce."
 • Ukážka – 10 sek

Slávnostné udeľovanie ocenení umocnil svojím vystúpením klavírny virtuóz Jozef Hollý.

« obsah

Jingel - PSK

Spolupráca medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny a PSK
Medzinárodná spolupráca: Nový partnerský región zo Srbska

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a predseda zhromaždenia autonómnej oblasti Vojvodina v Srbsku podpísali 26. novembra rámcovú dohodu o vzájomnej spolupráci. Je to v poradí desiaty partnerský región, s ktorým Prešovský vyšší územný celok uzavrel dohodu na medzinárodnej báze.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Na území jedného aj druhého regiónu bývajú Rusíni... takúto zmluvu."

Oba regióny majú k sebe blízko nielen kultúrne a historicky, ale aj jazykom. A to sa má preniesť do spomínaných foriem spolupráce medzi regiónmi. Jedným zo zámerov sú napríklad študentské výmenné pobyty.

 • Istvan Pasztor, predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny: "Omu gučava... všetky oblasti života."

Do Srbska vycestujú v januári 2015 podpredseda PSK Radoslav Čuha a poslanci zastupiteľstva PSK Milan Cocuľa a Miroslav Bujda, ktorí budú mať na starosti rozvíjanie spolupráce so srbským partnerom.

 • Peter Chudík, predseda PSK: "Takýmto stretávaním pripravíme... ku ekonomike a ku hospodárstvu."

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Prinášame vám prehľad najdôležitejších udalostí spojených s výkonom kompetencií Prešovského samosprávneho kraja v roku 2014.

Novozvolení poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa stretli na svojom prvom pracovnom rokovaní 7. januára. Poslanci odsúhlasili 11 odborných komisií, ktoré pracujú pri krajskom parlamente. Novým hlavným kontrolórom PSK sa stal bývalý bankár, Jozef Hudák zo Stropkova. Poslanci spomedzi seba zvolili troch podpredsedov kraja - Radoslava Čuhu z Prešova, Petra Obrimčáka zo Stropkova a Štefana Bieľaka zo Spišskej Belej.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Zrekonštruované priestory Tatranskej galérie v Poprade boli 14. februára slávnostne otvorené pre širokú verejnosť. Kompletná obnova historickej budovy parnej elektrárne trvala približne 15 rokov. Od roku 2006 sa do budovy Tatranskej galérie preinvestovalo 1,7 milióna eur z prostriedkov Európskej únie, ministerstva kultúry a Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom inštitúcie.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Tradičný benefičný bowlingový turnaj o pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa konal ako každý rok v marci. Šport a benefícia opäť spojili ľudí ochotných pomáhať. Tento rok k nim pribudlo deväť obdarovaných rodín, ktoré finančné prostriedky použili predovšetkým na liečebné a rehabilitačné pobyty.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Zastupiteľstvo PSK schválilo v júni dotácie pre mestá a obce v kraji. Z rozpočtu PSK bolo na aktivity v programoch šport a kultúra vyčlenených 270 tisíc eur. Každý poslanec mal k dispozícií balík financií, ktorý mohol prideliť a podporiť žiadateľov zo svojho okresu. Minimálna čiastka na projekt bola tisíc eur, maximálna päťtisíc.

 • Štefan Bieľak, Spišská Belá, podpredseda PSK: "Tieto financie pôjdu dole do územia... regionálnym mikroaktivitám."

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zabezpečila prvú etapu prezentácie zaujímavých lokalít v Prešovskom samosprávnom kraji. V regióne pribudli nové hnedé turistické tabule, ktoré upozorňujú návštevníkov na jedinečné lokality regiónu.

 • Martin Janoško, výkonný riaditeľ KOCR: "Sú to kultúrne ciele, sú to turistické ciele... takmer 36 tisíc eur."

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Prešovský vyšší územný celok začal v roku 2014 s digitalizáciou muzeálnych exponátov. A to v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Do tohto projektu je zapojených týchto sedem múzeí v pôsobnosti prešovskej krajskej samosprávy. Pamiatky majú byť zdigitalizované do marca 2015. Do konca projektu bude zverejnených na webovom portáli PSK 30 % z týchto kultúrnych pamiatok, teda približne 2 500.

 • František Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK: "Celková výška finančných prostriedkov... 8 124 objektov."

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Na začiatku letných prázdnin dostali obyvatelia popradského regiónu pekný darček. Po deviatich mesiacoch rekonštrukčných prác boli do užívania odovzdané vynovené priestory Podtatranskej knižnice. Výška celej investície dosiahla 1,2 milióna eur. Okrem stavebných úprav je knižnica vybavená aj novým moderným informačným systémom. Takýto systém používajú univerzitné a vedecké knižnice.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Jednou z aktivít, ktoré počas letných mesiacov pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, bolo aj prázdninové Cyklopátranie. Do veľkej letnej turistickej súťaže Objavujeme Prešovský kraj tak boli zapojení aj priaznivci cykloturistiky. Čakali na nich postupne štyri cyklistické stretnutia v rôznych lokalitách – na Sninských rybníkoch, v Pieninách, vo Vysokých Tatrách a v okolí Levoče.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Obce v našom kraji majú možnosť využiť na zveľadenie svojho katastra nezamestnaných a poberateľov sociálnych dávok. Do procesu sa zapojil aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý ponúka obciam možnosť využiť týchto pracovníkov na úpravu a vyčistenie okolia ciest 2. a 3. triedy. Po pilotného projektu sa zapojili ako prvé dve obce v okrese Prešov - Bajerov a Kvačany.

 • Radoslav Čuha (Prešov), podpredseda PSK: "Sme sa dohodli s obcami, že využijeme... vyššieho územného celku."

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Jedno z prestížnych ocenení za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva putovalo v septembri do Popradu. Z celkového počtu 138 nominácií výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2013 cenu získalo i Podtatranské múzeum. A to za výstavu Kniežacia hrobka z Popradu - konzervácia 2008 – 2012.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

PSK začal stavebne realizovať jednu z najväčších investícií v cestnom hospodárstve od svojho vzniku - prestavbu komunikácie III. triedy známu pod označením Kuzmányho ulica. Úsek cesty dlhý 300 metrov prepojí križovatku pri Čiernom moste s Rusínskou ulicou. So stavebnými prácami sa začalo v mesiaci august. Celá stavba je rozčlenená do 38 stavebných objektov. Práce majú zrealizované za 15 kalendárnych mesiacov, teda do októbra 2015.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou vybudovalo v parku pri kaštieli archeopark – živá archeológia. Ide o päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku. Prostredníctvom archeoparku môžete vidieť, zažiť a putovať obdobím 30 tisíc rokov.

Prostriedky na výstavbu archeoparku v objeme 260 tisíc eur získalo múzeum z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Otvorenie pravekého skanzenu v septembri sprevádzal aj archeofestival - hrané scény z uvedenej doby.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Na železničnej stanici v Prešove otvorili v septembri vôbec prvú samoobslužnú pobočku knižnice na Slovensku. Nová pobočka Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava má spríjemniť a skrátiť ľuďom čakanie na vlak i samotné cestovanie, pretože knihy si možno požičať na cestu vlakom.

« obsah

Jingel - PSK

Rok 2014 z pohľadu PSK
Návraty 2014

Centrum sociálnych služieb v Kalinove prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Prešovský samosprávny kraj investoval do modernizácie zariadenia vyše 730 tisíc eur. Investícia sa zrealizovala vďaka nenávratnému finančnému príspevku Európskej únie. Kraj z rozpočtu prispel sumou 37 tisíc eur, čo je 5 % z nákladov. V novembri boli nové priestory slávnostne odovzdané do užívania.

« obsah

Jingel - PSK

Dovidenia v roku 2015

Udalosti nášho regiónu v roku 2015, ktoré budú spojené s činnosťou a fungovaním krajskej samosprávy, vám prinesieme aj v novom kalendárnom roku. Dovidenia pri sledovaní televíznej relácie Magazín PSK, ktorý vám sprostredkováva život v regióne už 12 rokov. Ďakujeme.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.01.2015 / Aktualizované: 12.01.2015 HoreTlačiť