Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

DSS Giraltovce

15.05.2014

Tvorivá práca so sviečkami v Giraltovciach

V živote ľudí s mentálnym postihnutím hrá veľmi dôležitú úlohu rozvoj zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život. Rozvoj umožňujú aj voľnočasové aktivity, medzi ktorými nechýbajú tvorivé dielne zamerané na rôzne techniky. Domov sociálnych služieb v Giraltovciach preto v priebehu uplynulých mesiacov, od marca do mája, zorganizoval štyri tvorivé dielne.

Tvorivých dielní sa aktívne zúčastnilo šesť zamestnancov a 14 prijímateľov sociálnych služieb zariadenia. Obsahovo boli zamerané na rôzne techniky práce so sviečkami, maľovanie na hodváb, batikovanie, výrobu glycerínových mydiel a pod. Počas štyroch dní nám svoj talent ukázala Danka Fedoršová – DaMa sviečky z Prešova. Zo širokej ponuky sme mali možnosť si vybrať rôzne techniky. Každému individuálne podľa stupňa postihnutia ukázala jednotlivé techniky, napr. krakerovanie sviečok – na sviečky sa vytvárali rôzne ornamenty s rozohriatym voskom, maľovanie na sviečky farbami, enkaustiku – maľovanie na voskový papier žehličkou a voskovými farbami, vyrezávanie sviečok, zlievanie sviečok, maľovanie na hodváb, batikovanie, výrobu glycerínových mydiel a filigránových dekorácií. K dispozícii doniesla aj svoje vlastné výrobky. Potom účastníci tvorivej dielne pracovali skupinovo, v prípade potreby sa so zamestnancami a prijímateľmi sociálnej služby pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii, si mohli prijímatelia zobrať a pracovať s ním v rámci využitia voľného času a dokončiť daný výrobok v „domácom prostredí“.

Z rôznych techník najviac zaujalo maľovanie na hodváb, batikovanie a vyrezávanie sviečok aj napriek tomu, že tu bola technika náročnejšia. A veru, nedali sa zahanbiť.

Aj keď sa zdá, že práca so sviečkami je jednoduchá, vyžaduje nielen veľkú fantáziu a zručnosť, ale najmä trpezlivosť. V rámci výučby jednotlivých techník si osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o seba, o svoju domácnosť.

Tvorivé dielne sa niesli v duchu príjemnej atmosféry a rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstva, vzájomnej pomoci a rád. Úprimne ďakujeme lektorke Danke Fedoršovej z Prešova za odovzdanie základných poznatkov o rôznych technikách, za poskytnutie materiálu pre použitie rôznych techník, za jej ochotu a za prístup k ľuďom, s ktorými prichádza do styku.

***

Giraltovce 15. mája 2014

PhDr. Zuzana Jurčová
DSS Giraltovce

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.05.2014 / Aktualizované: 15.05.2014 HoreTlačiť