Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. ročník súťaže MEĎ 2014

24.04.2014

Prvenstvo na Slovensku v 11. ročníku súťaže MEĎ 2014 patrí Strednej priemyselnej škole v Snine

Meď 2014 je názov súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave a Stredisko medi Copper Alliance a Stredná priemyselná škola v Snine sa do tejto súťaže pravidelne zapája.

Cieľom tejto súťaže je vytvoriť a prehĺbiť poznatky o medi a možnosti jej využitia a použitia výrobkov z medi v technických zariadeniach budov. Súťaž prebiehala prostredníctvom internetu na webovej stránke HCPC (www.copperschool.com).

Otázky pre žiakov, ktorí študujú v študijných odboroch stredných odborných škôl, pozostávali z 20 všeobecných otázok o medi, 35 otázok o použití medi v technických zariadeniach budov a 5 úloh bolo zameraných na výpočet potrubí - základných parametrov rozvodov v rámci technických inštalácií budov.

Stredná priemyselná škola sa do súťaže zapojila dňa 31. marca 2014 a prihlásilo sa 20 žiakov zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a technické lýceum.

Záverečné hodnotenie za tento rok je priam úžasné a máme sa čím pochváliť, lebo v hodnotení zúčastnených škôl (do výsledkov každej školy sa započítavajú výsledky piatich najlepších jednotlivcov školy) - Stredná priemyselná škola v Snine získala 380 bodov a na Slovensku sa umiestnila na 1. mieste v kategórii SOŠ – študijné odbory z 11 zúčastnených škôl, a tak ako druhá v poradí získala 250,- € na nákup zariadenia slúžiaceho na inštaláciu rozvodov TZB prostredníctvom medi.

V hodnotení jednotlivcov - z celkového počtu 92 súťažiacich obsadil Michal Kováč 1. miesto a získal nákupnú poukážku v hodnote 100,- EUR a celkovo z prvých 15 miest bolo 9 žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine.

Žiaci pracovali pod vedením Ing. Mikuláša Ižáka a Ing. Jozefa Kováča.

Je nám cťou vidieť umiestnenie našich žiakov na prvých pozíciách, pretože je to vizitka školy, ktorá nás presviedča o tom, že vedieme našich žiakov správnym smerom.

Škola tak dôsledne napĺňa svoje vytýčené krédo a pripravuje vynikajúcich odborníkov v odbore strojárstvo a v ďalších technických oblastiach.

Vedenie školy aj touto cestou vyjadruje srdečné blahoželanie k získanému úspechu.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.04.2014 / Aktualizované: 24.04.2014 HoreTlačiť