Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva KaHR – 111SP - 1201

05.03.2013

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (KaHR–111SP-1201)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. marca 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111SP-1201 (ďalej len „usmernenie“).

 

 

Cieľom   usmernenia  k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

  1. predĺženie obdobia na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, posunutie dátumu uzávierky výzvy na 26. apríla 2013
  2. spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP – 1201 

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 • Výzva na predkladanie/ žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách KaHR-111SP-1201
 • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP – 1201
 • Formulár ŽoNFP
 • Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza
 • Príloha č. 6 ŽoNFP – Index bonity

zdroj: MHSR

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.03.2013 / Aktualizované: 05.03.2013 HoreTlačiť