Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výnimočné ženy Prešovského kraja

08.03.2013

Vyhlásenie 2. ročníka súťaže Výnimočné ženy Prešovského kraja

Národný projekt - Inštitút rodovej rovnosti

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj, v spolupráci s Inštitútom rodovej rovnosti Krajské kontaktné miesto (KKM) Prešov, pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka, vyhlasujú pri príležitosti MDŽ 2. ročník súťaže Výnimočné ženy Prešovského kraja.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je nájsť a morálne oceniť:

 • ženy, ktoré sa venujú charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú,
 • ženy, ktoré dávajú prácu aj iným ženám,
 • odborníčky, ktoré vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy,
 • ženy, ktoré svojim prístupom dosahujú výnimočné výsledky v zamestnaní,
 • ženy, ktoré našli uplatnenie v treťom sektore, vo vzdelávaní a výchove,
 • ženy, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti, svoj život zasvätili pomoci tým, ktorí to potrebujú,
 • ženy, ktoré sa angažujú vo verejnom živote a občianskych aktivitách,
 • ženy, ktoré vynikajú v umení či športe,
 • ženy, ktoré vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ.

V septembri spoznáme mená troch výnimočných žien Slovenska, ktoré vyberú členky a členovia expertnej skupiny a ktoré budú pri tejto príležitosti symbolicky ocenené na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Výnimočné ženy Prešovského kraja.

Prihlášky

Prihlášky sú dostupné online na webovej stránke www.institutrr.sk v sekcii „Výnimočné ženy Slovenska“ alebo budú zaslané na vyžiadanie mailom, na adrese kkmpresov@institutrr.sk

Prihlášky s označením „Výnimočné ženy Prešovského kraja“ posielajte do 31. mája 2013 na adresu:

Inštitút rodovej rovnosti
Krajské kontaktné miesto Prešov
Slovenská 69
080 01 Prešov

alebo

e-mailom na adresu kkmpresov@institutrr.sk.

K vyplnenej prihláške je potrebné priložiť

 • pracovný a osobný profil navrhovanej výnimočnej ženy v rozsahu maximálne 1 strany A4,
 • privítame aj portrétovú fotografiu.

Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese kkmpresov@institutrr.sk.

Výnimočné ženy Prešovského kraja

Medzi výnimočné ženy Prešovského kraja doteraz boli zaradené predsedníčka Krajskej organizácie únie žien Anna Capová z Humenného, lekárka Anna Kvokačková z Prešova, či prezidentka Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky Hana Zelenková.

***

Prešov, 8. marec 2013

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Kód projektu ITMS: 27130230003,  www.esf.gov.sk,  Kód projektu ITMS: 27120230002

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.03.2013 / Aktualizované: 08.03.2013 HoreTlačiť