Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učili sa spravovať osobné financie

12.03.2013

Workshop na získanie finančnej gramotnosti

Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove v polovici februára zorganizovala vo svojich priestoroch pre žiakov základných škôl workshop zameraný na získanie gramotnosti v oblasti finančníctva.

Učitelia odborných ekonomických predmetov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka prišli so zaujímavou a zároveň tvorivou myšlienkou. Zorganizovali tvorivú dielňu pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl. Žiakov z desiatich škôl bardejovského okresu sprevádzali a zároveň vzdelávali študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka odboru obchod a podnikanie a odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

V prvej časti workshopu si žiaci ujasnili pojem finančná gramotnosť, dozvedeli sa o úrovni finančných vedomostí žiakov základných škôl a dozvedeli sa, na aké otázky z oblasti spravovania financií by mali žiaci v ich vekovej skupine vedieť odpovedať.

Od vymedzenia základných pojmov prešli do druhej časti workshopu k finančnému vzdelávaniu, po ktorom nasledovala práca s konkrétnou prípadovou štúdiou.

Výsledkom a zároveň cieľom vzdelávania bolo vypracovanie osobného finančného plánu žiakmi základných škôl, ktorí mohli nejasnosti konzultovať so študentmi odborníkmi – už vzdelanými v tejto oblasti (vzdelávajú sa počas vyučovania v rámci ekonomických predmetov).

Osobné finančné plány boli ohodnotené odbornou komisiou, víťazom sa stal 3-členný tím žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Egídia.

***

Bardejov 12. marca 2013

Mgr. Ľubica Michalíková
HA J. Andraščíka Bardejov

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.03.2013 / Aktualizované: 12.03.2013 HoreTlačiť