Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Slnečný dom v Poľsku

15.03.2013

Medzinárodný projekt pre mladých s mentálnym postihnutím

Projekt CREATIVE PASSIONS vytvoril priestor na rôzne terapie

 

Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb z Centra sociálnych služieb Slnečný dom v Prešove sa od 4. do 10 marca zúčastnili projektu CREATIVE PASSIONS v zariadení Bialy Dunajec v Poľskej republike.

Účelom cesty bola výmena mládeže - pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Sedemdňový pobyt bol plný aktivít. Vzhľadom na zdravotné obmedzenia boli činnosti orientované na liečebné ciele. Okrem športových, kultúrno – spoločenských a turistických podujatí sa realizovali činnosti ako arteterapia, floristika, aranžmá, muzikoterapia a pod. Činnosti boli zakomponované do techník tvorivých dielní realizovaných formou wokshopov. Terapeuti zabezpečovali jednotlivé aktivity tak, aby boli vykonávané v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Hlavným zámerom projektu bolo vytvorenie priestoru a príležitosti pre slobodné vyjadrenie prijímateľov v úžitkovom umení. Tento aspekt je dôležitým faktorom rozvoja manuálnej zručnosti, stimulovania predstavivosti, práce na vlastnej motorickej aktivite a sociálnom rozvoji. Projekt mal tiež cieľ pomôcť mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, posilniť ich integráciu do medzinárodnej spoločnosti a stimulovať aktivity v rôznych oblastiach života.

Súčasťou projektu bola tiež prezentácia krajiny, samosprávneho kraja a nášho zariadenia.

Projekt CREATIVE PASSIONS sa zrealizoval vďaka podpore Európskej únie. Centrum sociálnych služieb Slnečný dom v Prešove bolo partnerom projektu spolu s ďalšími zariadeniami z Poľska, Slovenska, Slovinska, Litvy a Estónska.

Naši mladí ľudia nadviazali mnoho nových priateľstiev, získali mnoho nových skúseností a prežili veľa inšpiratívnych zážitkov.

*** 

Prešov 15. marca 2013

Anna Suchá
riaditeľka CSS Slnečný dom

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.03.2013 / Aktualizované: 15.03.2013 HoreTlačiť