Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úspechy a kvalitná príprava žiakov SPŠ v Snine

04.03.2013

Prvenstvo v Strojárskej olympiáde patrí SPŠ v Snine

Pre každú strednú odbornú školu je zrkadlom kvality aj porovnanie si svojej úrovne s kvalitou ostatných škôl.  

SPŠ Snina má každoročne v celoslovenskom kole v Strojárskej olympiáde v Bratislave svoje zastúpenie vo viacerých sekciách. Už čiastočné výsledky po 1. kole, ktoré bolo venované testom z matematiky a fyziky, neskôr po 2. kole, v ktorom sa preverovali vedomosti zo všeobecného strojárstva a z odborného strojárstva, nasvedčovali, že naši študenti preukázanými vedomosťami postúpia do finále. Súčasne sa naplno venovali svojim prácam, pretože najdôležitejšie bolo dostať sa do prvej desiatky, čím sa otvorí cesta do finále. A to sa podarilo trom žiakom našej školy. Do súťaže ich pripravovali učitelia odborných predmetov: Ing. Kováč, Ing. Ľonc, Ing. Ortutayová a Ing. Onufer

14. februára 2013 vycestovali do Bratislavy traja študenti našej školy, ktorých cieľom bolo obhájiť predloženú prácu a reagovať na profesionálne otázky poroty.

Zastúpenie sme mali:

 • v sekcii: Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – Dávid Šimon – 2. ročník,
 • v sekcii: Aplikovaná mechanika a mechatronika – Ľuboš Mochnaľ – 4. ročník, 
 • v sekcii: Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiály – Denis Copák – 3. ročník.

 

Práca v sekciách bola veľmi náročná a v záverečnej štatistike SPŠ v Snine obsadila dve štvrté miesta a jedno víťazné umiestnenie. 
Na 1. mieste sa umiestnil Dávid Šimon, ktorý svojou prácou HHO generátor (generátor Brownovho plynu) poukázal na problematiku využitia alternatívnych druhov palív spaľovacích motorov a svoj spôsob riešenia demonštroval na vlastnom skonštruovanom modeli generátora. Podarilo sa mu presvedčiť všetkých, a hlavne porotu, že „ jazdiť sa dá aj na vodu“. Škola získala finančné ohodnotenie vo výške 600 € a Dávid Šimon za krásny úspech bol finančne ocenený sumou 300 €. Odborným garantom jeho práce bola Ing. Mária Ortutayová. 

Mozaika úspešnej školy sa skladá postupne, a to sa Strednej priemyselnej škole v Snine darí. Každý úspech nás posúva vpred a je to výsledok poctivej a zodpovednej práce učiteľov a žiakov školy. Zároveň je to dôkaz, že škola ponúka vynikajúcich odborníkov v odboroch strojárstvo, elektrotechnika, technika a prevádzka dopravy, technické lýceum a technické a informatické služby v strojárstve, ktorí nebudú mať problém na trhu práce, či v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Vedenie školy aj touto cestou vyjadruje srdečné blahoželanie k získanému úspechu a veríme, že podobné úspechy sa v blízkej budúcnosti zopakujú.

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.03.2013 / Aktualizované: 05.03.2013 HoreTlačiť